รับสมัครด่วน
Feb 13, 2020

ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ ประจำโรงงานอาหารสัตว์ สุพรรณบุรี

pin locationLocation
pin location

U Thong, Suphan Buri

salary iconSalary
salary iconโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • รับผิดชอบงานควบคุมและประกันคุณภาพโรงงานอาหารสัตว์
 • ควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ปรับปรุง แกไข ให้คำแนะนำด้านคุณภาพการผลิต
 • รับรองคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานต่างๆทีกำหนด
 • บริหารจัดการทีมงานให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
Qualifications
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์หรือสาขาที่เกียวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้ความเข้าใจในงานควบคุมและประกันคุณภาพเป็นอย่างดี
 4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่ท้าทายได้
 5. สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานอาหารสัตว์ สุพรรณบุรี
How to apply
 • - สมัครผ่าน JobThai
 • - สมัครด้วยตนเองที่โรงงานในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, ปราจีนบุรี, ขอนแก่น, ชลบุรี
 • - สมัครด้วยตนเองที่ชั้น 12 อาคาร เอส ซี แอสเสท ถ.วิภาวดีรังสิต
 • - สมัครผ่าน E-mail
 • เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์
 • 1. Resume ประกอบการสมัคร
 • 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • 5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • 6. หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานล่าสุด
Contacts
เจ้าหน้าที่สรรหา
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. : 098-485-7443
Email : tfg_hr14_82@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-513-9060
Website : www.tfg.co.th
Location
Sa Phang Lan U Thong Suphan Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company