รับสมัครด่วน
Oct 28, 2021

วิศวกร ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ

pin location
pin location

Lat Krabang, Bangkok

salary icon
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. ดำเนินการเพื่อการซ่อมเครื่องจักรที่ชำรุด และให้คำแนะนำการซ่อมแก่ช่างเทคนิค 2. จัดทำรายชื่อ เครื่องจักร ที่ต้องทำการบำรุงรักษาในแต่ละสัปดาห์ 3. มอบหมายงานบำรงุรักษาเครื่องจักรให้ช่างเทคนิค นำไปปฏิบัติในแต่ละสัปดาห์ 4. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของช่างเทคนิค 5. ควบคุมและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้รับเหมา 6. ควบคุมและตรวจสอบ รายการอะไหล่เครื่องจักรที่เก็บสำรอง และที่ต้องสั่งซื้อเพิ่ม 7. จัดทำข้อมูล ประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพหรือสถานะของเครื่องจักร เป็นรายเดือน
 1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ
 2. เพศ ชาย หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. เข้างานเป็นกะ เช้า-บ่าย-ดึก , ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
 4. มีประสบการณ์ การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สมัครผ่าน www.cpall.co.th
 • สมัครผ่าน jobthai (Click Apply Now) http://job.cpall.co.th
 • สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักทรัพยากรบุคคล อาคารยูไนเต็ด (สีลม) ชั้น 28 เอกสารที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาวุฒิการศึกษา 4.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากเคยเปลี่ยนชื่อ-สกุล) 5.รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) / CP ALL PLC.
  อาคาร The TARA ชั้น 3 แจ้งวัฒนะ
  Si Lom Bang Rak Bangkok 10500
  Thap Yao Lat Krabang Bangkok