JobThai
Nov 30, 2023

ผู้จัดการส่วนการตลาดบ้านจัดสรร (Marketing Manager)

pin locationLocation
pin location
mrt iconMRT Si Kritha
salary iconSalary
salary icon40,000-80,000 บาท
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
• วางแผนและบริหารงาน IMC โครงการใน SBU ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และอยู่ในงบประมาณ • วิเคราะห์และปรับปรุง Customer Visit ให้มีปริมาณและคุณภาพตรงตาม Target Group • สนับสนุนฝ่ายขายให้บรรลุเป้าหมายการขายและการโอน (ตาม KPI) • วิเคราะห์ (SWOT) คู่แข่งในพื้นที่และคู่แข่งอื่นๆ เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่ฝ่ายขาย ให้เกิดความรู้และความเชื่อมั่นเพื่อสนับสนุนงานขาย • ดูแลงาน E-Marketing (เฉพาะส่วน) เพื่อสนับสนุนให้เกิดยอด Visit และ Sale • วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากส่วนวิจัยและข้อมูลภายนอกเพื่อปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันเหตุการณ์ • ดูแลและควบคุมให้ SOS และ WIP เพื่อสนับสนุนการขายการโอนในปัจจุบันและอนาคตให้สอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัทฯ • ดูแลและประเมินสำนักงาน สภาพแวดล้อมโครงการ ตามมาตรฐาน Site Role Model และ Customer Contract Process ให้ทีมงานขายอยู่ในสภาพที่ดีพร้อม เพื่อการขายและภาพพจน์บริษัทฯ • จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด / งบประมาณการตลาด / แผนปฏิบัติการ / แผนส่งเสริมการขาย • บริหารแผนการตลาดและกลยุทธ์การส่งเสริมการขายและกลยุทธ์ตรายี่ห้อให้เป็นที่รู้จักในตลาดในท้องถิ่น • ดูแลการจัด Event Marketing ที่สามารถเพิ่มยอดขาย กำไร และสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า • ประสานและช่วยดูแลงานด้าน CRM เร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนและรักษาไว้ซึ่งภาพพจน์ของบริษัทฯ • วิเคราะห์ รวบรวม และประเมินผล พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลทางการตลาดเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อใช้ในการตัดสินใจ • ควบคุมดูแลบริหารการตลาดโครงการต่างๆไม่ต่ำกว่า 10 โครงการ • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. จบการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือ MBA
  2. มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 5 ปีขึ้นไป (ถ้าเป็นโครงการบ้านแนวราบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  3. สามารถทำงานนอกสถานที่ และออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
  4. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - สมัครผ่านทางอีเมล - ส่งประวัติสมัครงานทางไปรษณีย์ - ทราบผลทันทีหลังการสัมภาษณ์
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คุณอ๊อด,คุณแต๋ม,คุณโก้)
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อาคาร ลลิล เลขที่ 222/2 ถนนศรีนครินทร์
Hua Mak Bang Kapi Bangkok 10240
Email : lalinproperty14_145@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-732-3814
LINE ID: @lalincareers
Location
ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารลลิล
Hua Mak Bang Kapi Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.