Mar 30, 2020

Content Marketing Specialist

pin locationLocation
pin location

Bang Rak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon3
Apply
Job Descriptions
 • ถ้าคุณคือ CONTENT MARKETER ที่มีประสบการณ์บนโลก Online กำลังมองหาความท้าทายใหม่ให้กับชีวิตการทำงาน รักการสื่อสาร มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยี อัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ แถมยังสงสัย อยากรู้ว่าคนบน Social Media เขาต้องการอะไร ชอบวิเคราะห์ Feedback ที่ได้รับ และพร้อมเปิดกว้างที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 • อ่านดูแล้วเหมือนคนคนนั้นจะเป็นคุณใช่ไหม THiNKNET กำลังมองหา CONTENT MARKETING SPECIALIST มาเป็นเพื่อนร่วมงานคนใหม่กับทีม MARKETING ที่ขยายทีมเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา ถ้าทั้งหมดนี้คือตัวคุณ อย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไป สมัครงานกับเราได้เลย
 • รายละเอียดของงาน
 • ออกแบบและพัฒนา Content คุณภาพตามเป้าหมายและนำเทคนิค SEO เข้ามาใช้ เพื่อ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ หรือ การสร้าง Traffic สู่ Customer Feedback และ Leads
 • ทำงานร่วมกับทีม Product Development และ Product Marketing ในการออกแบบ Content และสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
 • ศึกษา ค้นหาข้อมูล หรือสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบเรียงและนำเสนอใหม่
 • สร้างสรรค์ Content ในหลากหลายรูปแบบดูแล ติดตาม วิเคราะห์ผลการตอบรับ และประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานร่วมกับทีม Creative Production ในการสร้าง visual ประกอบ Content ทั้ง artwork, animation, VDO ให้เหมาะสมตามเป้าหมาย
 • บริหาร Social Media ของผลิตภัณฑ์และโครงการที่ได้รับมอบหมาย ดูแลและวิเคราะห์ metrics สำคัญ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง Content ในการขยายฐานผู้ใช้งาน
 • * ทักษะที่ต้องการ*
 • Creative Thinking
 • Data driven thinking
 • Copy writing
 • Research skill
 • Social Media Marketing
 • Communication Skills
 • Web Content and SEO
 • English (Reading, Writing, Translation)
 • เวลาทำงาน
 • จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.
Qualifications
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน web content หรือที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนอย่างน้อย 1 ปี
 3. ชอบการติดตามข่าวสารต่าง ๆ รอบตัวทุกด้าน ทั้งใน และต่างประเทศ ชอบอ่านบทความต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 4. มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ จากข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์รอบๆ ตัวได้ เพื่อพัฒนาเป็น Content ได้ตามต้องการ
 5. สามารถอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษ สรุปความเป็นไทยได้
 6. สามารถใช้ Social Media รวมถึงการวิเคราะห์ metrics ต่างๆ เพื่อการพัฒนา content
 7. มีความกระตือรือร้น บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส กล้าแสดงออก มุ่งมั่น ไม่เกี่ยงงาน รับผิดชอบงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดเชิงบวกเสมอ
 8. มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 9. ถ้าออกแบบ Artwork ด้วยโปรแกรม Adobe หรือ ถ่ายภาพ ถ่ายวิดิโอ และตัดต่อวิดิโอได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. ***ไม่พิจารณาใบสมัครที่ไม่มีรูปถ่าย***
How to apply
 • - สมัครผ่านระบบ JobThai
 • - สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)
 • เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
 • 1. สำเนาบัตรประชาชน
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
 • 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 • 5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
 • 6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • 7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
 • หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
Contacts
THiNKNET Co., Ltd.
Email : jobthai_120@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Website : www.jobthai.com
Location
ใกล้ BTS ศาลาแดง MRT สีลม
Silom Bang Rak Bangkok
Directions
 • - รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดง ทางออกที่ 2
 • - รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสีลม ทางออกที่ 2
 • - รถเมล์สาย 15, 76, 77, 115, 162, 163, 164, 504, 505, 514
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.