Oct 20, 2020

พนักงานผลิต (รายวัน)ประจำ นครหลวง อยุธยา

pin locationLocation
pin location

Nakhon Luang, Phra Nakhon Si Ayutthaya

salary iconSalary
salary icon325 บาท/วัน
number of positions iconVacancies
number of positions icon3
Apply
Job Descriptions
พนักงานผลิตจะรายงานต่อหัวหน้างานแผนกผลิตและจะรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 1. วางแผนการทำงานภายในแผนกตามคำสั่ง/นโยบายที่ได้รับ 2. ควบคุมดูแลและแก้ปัญหาให้งานผลิตได้ตามแผนที่ได้วางไว้ 3. รับวัตถุดิบเข้าคลังสินค้าและปรับแต่งกองให้เรียบร้อย 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานบรรลุผล 5. กำหนดบุคลากรที่จะเข้าทำงานภายในแผนกและหน้าที่ให้ชัดเจน 6. จัดทำรายงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 7. ปฏิบัิตตามำคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิตหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรมาอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานนครหลวง จ.อยุธยาได้
  5. ไม่แพ้แดด ไม่แพ้ฝุ่น สามารถทำงานกลางแจ้งได้บ้าง
  6. สามารถเข้ากะได้
How to apply
- สมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai - สมัครโดยตรงที่ที่โรงงานเอเชียกรีนเอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) *ผู้ที่ได้รับการติดต่อกรุณาส่งประวัติระบุเงินเดือนปัจจุบันและที่คาดหวังพร้อมแนบรูปถ่ายมาที่ E-mail*
Contacts
คุณชลธิชา
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
Tel. : 063-198-0771
Email : agecoal14_hr_39@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-894-0909
Location
Mae La Nakhon Luang Phra Nakhon Si Ayutthaya
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company