JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 22, 2022

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ปฏิบัติงานในการตรวจสอบวัตถุดิบ, ส่วนผสม และสินค้าสำเร็จรูป ทางห้องปฏิบัติการเคมีให้เป็นไปตามแผนคุณภาพที่กำหนดไว้ 2.ปฏิบัติงานในการตรวจ รับและการจัดเก็บสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับห้องปฏิบัติการ 3.ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี ในการตรวจวิเคราะห์ค่า Histamine และการสุ่มส่งตรวจ วิเคราะห์โลหะหนัก, การตรวจวิเคราะห์ % SALT, การตรวจวิเคราะห์ % ความชื้น เป็นต้น 4.ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี ในการตรวจคุณภาพน้ำเสีย ปฏิบัติงานในการตรวจ การส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์,วัตถุดิบ,ส่วนผสมและน้ำ ตรวจวิเคราะห์โดยองค์กรภายนอก 5.ปฏิบัติงานในการ จัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องมือวัด แผนการสอบเทียบ ดำเนินการส่งเครื่องมือวัดไปสอบเทียบภายนอกและบันทึกข้อมูลการสอบเทียบลงในประวัติเครื่องมือ 6.รับผิดชอบดูแล การสอบเทียบเครื่องมือต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งการสอบเทียบภายใน และการส่งไปสอบเทียบภายนอกให้เป็นไปตามแผนสอบเทียบขององค์กร รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี มีการจัดซื้อ, ซ่อม, ทำลายเครื่องมือที่อยู่ในรายการที่ต้องสอบเทียบ
Qualifications
  1. ปริญญาตรี (วทบ.ทุกสาขา)
  2. ทำงานในห้องปฏิบิติการไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. สามารถทำงานในพื้นที่จ.สมุทรสาคร
  4. ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์จุลชีวะในอาหาร
How to apply
1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท 2. สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply now) 3. ส่งเอกสาร E-mail 4. สมัครผ่าน www.sk-foods.com
Contacts
คุณหทัยชนก ศรีวงษ์
บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
95 ม.3 ถนนริมคลองดี 7 ฝั่งตะวันออก
Chai Mongkon Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
Tel. : 034-495-600 ต่อ 2411
Email : skfoods_55@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 034-495-640
Location
Chai Mongkon Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company