Apr 1, 2020

Production Engineer - Machining

pin locationLocation
pin location

Phra Pradaeng, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • Product Characteristics: High Precision Safety Product (Isuzu Truck’s Brake Drum Assembly), Functional Product (Side bar, Sport bar for Trucks and SUVs)
 • 2 Scopes of Work
 • 1. Mass Production Process Control (Routine)
 • - Plan: สามารถจัดเตรียมความพร้อมของกำลังคน อุปกรณ์ พื้นที่ และ วัตถุดิบ โดยร่วมมือกับทีม Planning และทีม Store ผ่านการประชุมรายวัน/สัปดาห์ ทั้งยังจัดทำ detailed production schedule ต่อจาก Production plan เพื่อให้ได้ลำดับการผลิตที่เหมาะสมที่สุดนั่นคือ ได้ตาม plan ที่วางไว้ และด้วยเวลาการผลิตที่สั้นที่สุด หรือ มีประสิทธิภาพที่สุด
 • - Do: ควบคุมและจัดการ Production Process ให้ดำเนินไปให้ได้ตาม Production plan จากทีม Planning (ซึ่งมาจากตามข้อกำหนดของลูกค้า) ให้ตรงตาม KPI ของ Production เอง รวมถึงตามข้อบังคับการปฏิบัติงานของบริษัท โดยเน้นความสำคัญเริ่มจาก Safety, Quality, Delivery และ Cost ตามลำดับ
 • - Check: ทำการวัดผลในส่วนของ KPI หลัก/รอง รวมถึง ข้อมูลที่จำเป็น ของ Product/Process เพื่อหาจุดผิดปกติร่วมกับ QC พร้อมผลวิเคราะห์เพื่อ รายงานผลการทำงาน ปัญหา และ การปรับปรุงกับผู้บังคับบัญชา ทั้งใน scope รายวัน/สัปดาห์/เดือน
 • - Act: สามารถรับมือปัญหาเกิดขึ้นกับ Product/Process ต่างๆ โดยทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถกลับมาทำงานได้ตาม plan ให้ได้มากที่สุด
 • - Act: สามารถนำข้อมูลที่วัดผลได้ มาดำเนินการปรับปรุงพัฒนา People และ Process อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนhardware (เช่น station ทำงาน, อุปกรณ์, employee’s skill matrix) และ software (เช่น CNC Lathe program, mindset ของทีมงาน)
 • 2. Others (Special)
 • - สนับสนุนกระบวนการ Process Design & Development ในฐานะ APQP team (หากได้รับการจัดตั้ง) โดยประสานงานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของ documents (WP, process spec) และ Process Trial & Validation
 • - สนับสนุน cross-functional meetings & workshops ในฐานะ 1 ใน Engineers ของบริษัท เช่น Cost Reduction, Substance Control, Change Control, Continuous Improvement, Internal Audit และ อาจรวมถึง Safety Patrol ด้วย
 • - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดย Direct Supervisor, Management, Company procedures & policies & regulations
Qualifications
 1. Basis: เพศชาย, อายุ 24-35 ปี, ผ่านการเกณฑ์ทหาร, สามารถทำงานได้ 6 วัน ต่อ สัปดาห์ (จันทร์ - เสาร์), สามารถสื่อสาร(พูด อ่าน เขียน ฟัง) ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว และ ภาษาอังกฤษ ในระดับที่พอใช้
 2. Hard skill: วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรม อุตสาหการ เครื่องกล หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. Hard skill: หากมีประสบการณ์การทำงานโรงงาน ทำงานกับช่าง และ/หรือเครื่องจักร อย่างน้อย 2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. Hard skill: สามารถเข้าใจ และ เขียน Drawing ได้ โดยใช้ CAD software และ หากมีความรู้ด้านเครื่องกลึง CNC Lathe และ สามารถเขียน Program CAM เพื่อควบคุมได้
 5. Hard skill: หากมีความรู้ทางด้านการออกแบบ Jig และ Fixture ในกระบวนการผลิต และ ตรวจสอบคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. Hard skill: สามารถใช้ tools อย่าง Microsoft office ได้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Excel) หากมีประสบการณ์ในการใช้ Minitab หรือ Simulation software อื่นๆ จะถูกพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. Soft skill: พร้อมเป็น Team Player ในทุกสถานการณ์ เพื่อช่วยเหลือส่วนรวม และ พร้อมที่จะเป็น leader ในการแก้ปัญหาร่วมกับช่างและพนักงาน shopfloor เพื่อนำทีมฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความไว้ใจ และ ความเชื่อมั่นให้กับช่างและพนักงาน shopfloor เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถพัฒนาฝืมือ และ mindset ให้สามารถทำงานเพื่อเป้าหมายส่วนรวมได้
 8. Soft skill: ชอบทำงานที่ท้าทายในลักษณะที่ต้องสร้างกระบวนการ หรือ แนวคิดขึ้นมาใหม่จาก 0 เป็น 1 สามารถขวนขวายเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีคนประกบใกล้ชิด มีความชอบในปรับปรุงพัฒนา สิ่งต่างๆให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ
 9. Soft skill: มีความกล้าในการพูดถึงปัญหาที่พบเห็นทั้งที่เกิดจากตนเองและ/หรือผู้อื่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาในเชิงระบบอย่างไม่ท้อถอย
 10. Soft skill: สามารถยืดหยุ่นอย่างมีระบบ และ อดทนกับการทำงานภายใต้สภาวะที่กดดัน หรือ สับสนไม่ชัดเจน จาก customer, team และ supplier ได้
How to apply
 • 1. ผ่านปุ่ม Apply Now ด้วย format ของ JobThai
 • 2. ผ่านการส่ง resume และ ข้อมูลอื่นๆ มายัง Email บริษัท
 • 3. ผ่านการส่งจดหมายหรือมาสมัครด้วยตนเองตามที่อยู่ของบริษัท
 • การสัมภาษณ์กับบริษัทเรานั้น ประกอบไปด้วย
 • 1. การทำข้อสอบข้อเขียนซึ่งเนื้อหาจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์ ซึ่งใช้เวลาตั้แต่ 30 นาที ถึง 1 ชม.
 • 2. การสอบสัมภาษณ์ผ่านการถามตอบกับผู้สัมภาษณ์ ใช้เวลา 1-2 ชม.
 • **สำคัญสำหรับผู้สัมครทุกท่านเพื่อเตรียมตัวในการเข้าสัมภาษณ์**
 • - ข้อมูลจาก resume เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานขั้นต่ำสุด ที่ทางบริษัทคาดหวังจากท่าน ข้อมูลเพิ่มเติมหรือรูปแบบในการนำเสนอที่สามารถบ่งบอกได้ถึง ความเป็นตัวตนของท่าน, ประสบการณ์ในชีวิตที่ทำให้ท่านโดดเด่นไม่เหมือนใคร และ เหตุผลในการมาสมัครที่นี่ เป็นสิ่งที่ทางบริษัทให้คุณค่าและใช้คัดแยกผู้สมัครเพื่อจะมาสู่กระบวนการทดสอบและสัมภาษณ์ต่อไป
 • - ความเข้าใจพื้นฐานใน Job Description ที่บริษัทได้ระบุไว้ หรือ การศึกษา research เพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งดังกล่าว ถือเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมในการเข้ารับการสัมภาษณ์ ในกรณีนี้ รวมถึงความรู้จากที่ท่านได้ศึกษามา หรือ ได้รับประสบการณ์มาจากที่ทำงานอื่นๆ ถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่บริษัทจะพิจารณาเป็นหลักว่า ท่านเหมาะสมกับตำแหน่งงานดังกล่าวหรือไม่ ในระหว่างการสัมภาษณ์ (หากสามารถแสดงออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้ในลักษณะเอกสาร หรือ electronic file หรือ อะไรก็ตามแต่ที่ เทคโนโลยีในยุคนี้ สามารถช่วยท่านได้)
Contacts
คุณศิลากร กุลเจริญ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท ซี.เอ็ม.อุตสาหกรรม จำกัด (C.M. Industry Co., Ltd.)
203 หมู่ 8 ซอยสุขาภิบาล 6 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย
Samrong Tai Phra Pradaeng Samut Prakan 10130
Tel. : 02-383-0297
Email : cmindustry_12@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-383-0298
Location
203 หมู่ 8 ซอย สุขาภิบาล 6, ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย
Samrong Tai Phra Pradaeng Samut Prakan
Directions
 • อยู่ถัดจากบริษัทเอบีฟู้ด โดยหากหันหน้าเข้า บริษัทเอบีฟู้ด จะอยู่ทางซ้ายมือ
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.