รับสมัครด่วน
Mar 31, 2020

หัวหน้างานขนส่ง ประจำหน่วยงานศรีราชา (Journey Controller)

pin locationLocation
pin location

Si Racha, Chon Buri

salary iconSalary
salary icon15,000 - 20,000 (ตามประสบการณ์)
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1. จัดรถและพนักงานขับรถ เพื่อปฏิบัติการจัดส่งน้ำมัน พร้อมทั้งแจ้งยืนยันให้ฝ่ายวางแผนทราบ
 • 2. ควบคุมการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้การจัดส่งน้ำมันทางรถยนต์เป็นไปตามกฏระเบียบของบริษัทฯและตามที่กฏหมายกำหนด
 • 3. วางแผนการจัดการเพื่อให้รถบรรทุกน้ำมันมีสภาพพร้อมใช้งานและเข้ารับงานได้ตามจำนวนที่กำหนด
 • 4. ควบคุมการตรวจสอบการทำงานของพนักงานทุกระดับในหน่วยงานให้ทำงานสอดคล้องกับวิธีการทำงานที่กำหนด
 • 5. ควบคุม ทบทวน กำกับ ดูแล การจัดการเรื่องความปลอดภัยในเรื่องการทำงานขนส่งน้ำมันและเรื่องเส้นทางการขนส่งที่มีอยู่เดิมหรือเส้นทางใหม่ที่ได้รับมอบหมายรวมไปถึงจุดอันตรายใหม่ๆกับพนักงานขับรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
 • 6. ควบคุมการทบทวนแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับกฏระเบียบของบริษัท
 • 7. ควบคุมการให้บริการลูกค้า และตรวจสอบความพึงพอใจในการให้บริการ
 • 8. สอบสวนอุบัติเหตุขั้นต้น หรือ ข้อร้องเรียนในการบริการลูกค้าหรือการจัดส่งน้ำมัน
 • 9. ปฏิบัติตามนโยบาย กฏระเบียบและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. ประสบการณ์ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
 5. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 6. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 7. มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครทาง E-mail
Contacts
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท พงษ์ระวี จำกัด
9/3 ม.11
Bueng Kham Phroi Lam Luk Ka Pathum Thani 12150
Email : pongrawe_25@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Line ID: 0894301088
Location
Nong Kham Si Racha Chon Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.