รับสมัครด่วน
Apr 3, 2020

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(บริษัทในเครือผลิต และส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของสุนัข แมว)

pin locationLocation
pin location

Ratchathewi, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • -คิดกลยุทธ์การตลาด วางแผนการสื่อสารการตลาด วิจัยตลาดรายเดือนและรายปี เพื่อขยายตลาดกำหนดเป้าหมาย และวางแผนได้ทั้งงานระยะสั้น และระยะยาว
 • -สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค ในวงกว้าง
 • -จัดทำงบประมาณและควบคุมงบประมาณประจำปี ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • -วิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า และแนวโน้มการสร้างความประทับใจของลูกค้า พร้อมทั้งประสา่นแก้ไขปัญหาในข้อร้องเรียนของลูกค้า ของทุกสาขาทั่วประเทศ
 • -วางแผนการสื่อสารการตลาด ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์องค์กร นโยบายองค์กร/ส่วนงาน เพื่อให้ได้แผนงานประจำปี/เดือน
 • -วางแผนตาราง Event ในแต่ละเดือนเพื่อเพิ่มยอดขาย และจัดอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการตลาดให้กับทีม ตลอดจนทำสรุปและวิเคราะห์รายงานทางการตลาด รวมถึงรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • -จัดทำงบประมาณและควบคุมงบประมาณประจำปี ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • -ดูแลรับผิดชอบด้านประสานงานการตลาดกับสื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด และเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง
 2. อายุ 32 ปี ขึ้นไป
 3. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ระดับบริหารด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 5. มีความเป็นผู้นำ บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 6. มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในการทำงาน และรับผิดชอบสูง
 7. มีทักษะการวางแผน การบริหารการตลาด และมีประสบการณ์บริหารทีมขาย
 8. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราวและมียานพาหนะเป็นของตนเอง
How to apply
 • - สมัครผ่าน JobThai
 • - สมัครผ่าน E-mail
 • - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
คุณนิสา
บริษัท จีแคป จำกัด
266 ถ.เพชรบุรี
Thanon Phetchaburi Ratchathewi Bangkok 10400
Tel. : 02-215-7500 ต่อ 702, 081-830-7177
Email : gcaphr_03@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-611-1147
Website : www.gcap.co.th
Location
Thanon Phetchaburi Ratchathewi Bangkok
Directions
 • - BTS ราชเทวี (ทางออก 3)
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.