JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 28, 2022

ที่ปรึกษาความงาม ( เขตพื้นที่กรุงเทพ )

pin location
pin location

Bangkok

salary icon
salary icon25,000 - 100,000 ++
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
1.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการ การให้คำปรึกษาปัญหาผิวพรรณ 2.นำเสนอขายบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมแนะนำคอร์ส Promotion ใหม่ๆ 3.ติดตามผลการรักษาและเชิญชวนให้ใช้บริการทางช่องทางสื่อออนไลน์ 4.ติดตามลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการตามคิวนัด 5.เข้าร่วมกิจกรรมการออกบูธตามจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิชอบ 6.โน้มน้าวเพื่อสร้างยอดขายบริการและผลิตภัณฑ์
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 – 40 ปี
  2. วุฒิ ม.3 – ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  3. บุคลิกภาพดี ชอบการพูดการสื่อสาร
  4. อดทน คล่องแคล่วในการทำงาน เรียนรู้เร็ว ละเอียดรอบคอบ
  5. หากมีประสบการณ์ด้านความงามหรืองานขาย จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถปฎิบัติงานตามวันและเวลาห้างได้
1. ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล 2. สมัครผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเลือกหัวข้อ Careers 3. สมัครด้วยตนเองที่สาขาใกล้บ้าน (กรณีสาขาต่างจังหวัด ) 4. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ( พร้อมสัมภาษณ์ทันที ) ** หลักฐานการสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป 5. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
แผนกสรรหาว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
61 อาคารนิติพลกรุ๊ป ซ.ลาดพร้าว 115 (ศานตินิเวศน์)
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240
: คุณอุมาพรรณ 084-427-5248, คุณสุรชัย 081-859-7183, คุณปิยนุช 085-661-5697
นิติพล คลินิก เลือกระบุได้หลายสาขา
Bangkok