JobThai
Sep 25, 2022

วิศวกรขายเครื่องมือแพทย์ / Sales Engineer

pin location
pin location

In many provinces

salary icon
salary icon18,000Up+(Com&Incentive&ค่าน้ำมัน&ค่าเสื่อมรถ)
number of positions icon
number of positions icon5
-ขายเครื่องมือแพทย์ให้กับคลินิกความงาม สปาและโรงพยาบาล ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด -ให้คำปรึกษาด้านซ่อม บำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ -ศึกษา ทดลอง และจัดเตรียมข้อมูลเครื่องมือแพทย์ ร่วมกับทีมProductและEngineer -วิเคราะห์ตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย -วางแผนการเข้าพบลูกค้า -นำเสนอสินค้าและบริการ ติดตามและรายงานผล
  1. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรม,กายภาพบำบัด,พยาบาล,ฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์
  3. มีความซื่อสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบสูง
  4. มีบุคลิกภาพ หน้าตาดี มีมนุษยสัมพันธ์ และรักงานบริการ
  5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
  6. มีทักษะการฟัง การตั้งคำถาม การนำเสนอ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  7. ถ้ามีประสบการณ์ขายเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ส่งใบสมัครทางอีเมล - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ www.JobThai.com
คุณวีรยุทธ ชนะภัย
บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
ภาคเหนือ/ภาคใต้
In many provinces