JobThai
Feb 24, 2024

ผู้จัดการ - ฝ่าย Logistic

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Bang Sao Thong, Samut Prakan

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 Position
สมัครงาน
Job Descriptions
รับผิดชอบงานในการวางแผน ควบคุมกระบวนการของฝ่ายคลังสินค้า, การจัดส่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนด รวมถึงบริหารและจัดการให้มีขั้นตอนการรับ-จ่าย จัดเก็บ รักษา ควบคุม กระบวนการเอกสาร ที่สามารถตรวจสอบ และข้อมูลมีความถูกต้อง หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนเกี่ยวกับการขอซื้อ การใช้วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ บริหารพื้นที่และเก็บรักษาของวัตถุดิบ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูป / รวมถึงการจัดส่ง 2. ควบคุม Stock, การจัดส่ง และบริหารกระบวนการจัดเก็บให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่กำหนด 3. แก้ไขปัญหาในกระบวนการจัดเก็บตรวจสอบรายงานวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป และภาชนะบรรจุภัณฑ์ รับ-จ่าย และคงเหลือ กับแผนการขาย แผนการจัดซื้อ แผนการผลิต และแผนการจัดส่ง 4. ดูแลการขึ้นลงสินค้า – ส่งสินค้า ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว 5. บริหารและควบคุมการใช้พื้นที่ของฝ่ายคลังสินค้าให้เหมาะสม 6. ดูแล Stock การจัดเก็บวัตถุดิบให้เหมาะสม ดูแลรักษาสุขอนามัยของพื้นที่คลังสินค้า 7. ดูแลสินค้าในคลังให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งมอบแก่ลูกค้า 8. ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าการบริการต่าง ๆ 9. ควบคุม KPI / ควบคุมงบประมาณต่าง ๆ ของแผนก 10. วางแผน และจัดสรรทรัพยากรของทีมงานอย่างเหมาะสม 11. เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานในหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบงานต่าง ๆ 12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศ ชาย - หญิง / อายุ 30 - 40 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี, โท / สาขาบริหารธุรกิจ , การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ระดับบริหารคลังสินค้าและจัดส่ง อย่างน้อย 7 ปี ขึ้นไป
  4. มีความคิดเชิงกลยุทธ์ การวางแผน และการวิเคราะห์
  5. มีความรู้เส้นทางในจังหวัด และต่างจังหวัด / มีความรู้ด้านการจัดส่ง
  6. มีภาวะความเป็นผู้นำ / กระตือรือร้น
  7. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
  8. มีทักษะในการสื่อสารทำความเข้าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการนำเสนอ การประสานงาน
  9. มีความรู้ด้านการจัดการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ / ระบบ ERP
  10. มีความเข้าใจในระบบต่าง ๆ ที่องค์กรดำเนินการ
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com - สมัครผ่านอีเมล
Contacts
คุณดารารัตน์ / ฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัท ทีโอเอ โดฟเคม อันดิสตรีส์ จำกัด
Tel. : 02-740-0822-26 ต่อ 1975
Email : toa_13@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-740-0821
Location
ปฏิบัติงานที่ - โรงงาน - บางนา ถ.บางนา-ตราด กม.23
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer