รับสมัครด่วน
Jan 26, 2021

Developer

pin locationLocation
pin location

Wang Thonglang, Bangkok

salary iconSalary
salary icon(ขึ้นกับประสบการณ์)
number of positions iconVacancies
number of positions icon5 อัตรา
Apply
Job Descriptions
-พัฒนาและแก้ไขโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งาน -ค้นหาเครื่องมือ และวิธีการเพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมของบริษัท ให้สามารถใช้งานได้ง่าย มีประสิทธิภาพ และรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ -ให้คำแนะนำ ร่วมประชุม และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่ข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ
Qualifications
  1. ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้/ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม net,ASP.net
  3. มีความรู้ด้าน Android, Java, C#.Net, XML, Crystal Report, Reporting Services, Angular
  4. มีความรู้ SQL SERVER, MySQL
  5. ซื่อสัตย์ ขยันอดทน บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
  6. มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
  7. สามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานเป็นทีมได้ดี
  8. เรียนรู้ไว มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้
  9. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
How to apply
- ส่งภาพถ่ายหน้าตรง พร้อมประวัติทางอีเมลล์ - สมัครผ่านJobThai (Click Apply Now)
Contacts
คุณณัฏฐฉัตร
บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด (PenNueng Holding Co., Ltd.)
576/18 ถ,ลาดพร้าว 112
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok 10310
Email : PenNuengHolding01_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-150-6701
Location
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok
Directions
ใกล้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหาเสนี) สามารถเข้าจาก ถ.ลาดพร้าว 112 หรือ ทาวน์ อิน ทาวน์ หรือ รามคำแหง 43/1 หรือ รามคำแหง 53
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.