รับสมัครด่วน
May 11, 2021

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม / หัวหน้าแผนกผลิต

pin locationLocation
pin location

Non Sila, Khon Kaen

salary iconSalary
salary iconหัวหน้าแผนก 20,000 บาท ขึ้นไป
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
wfh iconWork from Home
Apply
Job Descriptions
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม •วางแผน ควบคุม และบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิต •จัดทำข้อมูลเครื่องจักรกลในงานผลิต วิธีการบำรุงรักษา และการซ่อม เครื่องจักร •สรุปผล และวิเคราะห์การทำงานเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตได้ •มีความรู้ในเรื่องการซ่อมและสร้างเครื่องจักร •ควบคุมการซ่อมบำรุงต่างๆ ตามใบแจ้งซ่อม ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ หัวหน้าแผนกผลิต • จัดการและบริหารงานทางด้านการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและปริมาณ • ควบคุม ดูแลเครื่องจักร / อุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา • กำกับ ดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนงานของหน่วยงานเป็นไปตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้
Qualifications
 1. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม
 2. - เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. - ปริญญาตรี ปวส - ปริญญาตรี เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 5. - มีความรู้ด้านเครื่องกล, เครื่องยนต์
 6. - มีความคิดเชิงวิเคราะห์และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
 7. - สามารถใช้ Progarm Microsoft Office , Auto CAD หรือโปรแกรมเขียนแบบได้
 8. - มีความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
 9. หัวหน้าแผนกผลิต
 10. - เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 11. - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 12. - มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี
 13. - มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
How to apply
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่าน JobThai
 • ส่งประวัติของท่านตามที่อยู่ที่ระบุไว้
 • ส่งมาทาง E-mail
 • Contacts
  คุณวรโชติ
  บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
  112 หมู่ 5
  Pak Raet Ban Pong Ratchaburi 70110
  Tel. : 032-212-503-6, 081-986-5561 วรโชติ
  Email : zolaasphalt_75@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
  Non Sila Non Sila Khon Kaen
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.