JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 19, 2022

Sales Engineers / Sales Representatives

pin location
pin location

Bang Phli, Samut Prakan

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon4 อัตรา
1.ติดต่อประสานงานขายและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า 2.ออกเยี่ยมลูกค้าตามตารางที่กำหนดขึ้นประจำสัปดาห์ และประจำเดือน 3.นำเสนอขายสินค้า เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขายกับลูกค้ารายใหม่ และฐานลูกค้าปัจจุบัน 4.หาวิธีการสร้างสัมพันธ์ภาพลูกค้าใหม่ (ลูกค้ารายใหญ่) ตลอดจนติดตามการนำเสนอการขายให้ลูกค้า 5.สร้างความสัมพันธ์ และความพึงพอใจกับลูกค้ารายใหม่และลูกค้าปัจจุบัน 6.ติดตามผลการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้า ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 7.ติดตามการชำระค่าสินค้าให้ครบตามจำนวน และให้ตรงตามเวลาที่กำหนด 8.สร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง และตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  1. อายุ 21-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
  3. มีความกระตือรือร้น และมีวินัยในการทำงาน
  4. พร้อมเรียนรู้งาน
  5. ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  6. มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า
  7. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- สมัครด้วยตัวเอง - ทางอีเมล - ทางไปรษณีย์
คุณศิริพร ว่าวสูงเนิน
AQUIP CO., LTD.
140/23 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว
Racha Thewa Bang Phli Samut Prakan 10540
Racha Thewa Bang Phli Samut Prakan