รับสมัครด่วน
Oct 21, 2019
เปิดรับสมัครพนักงานประจำ Hotel De l'a mour
pin locationLocation
pin location
Prakhon Chai, Buri Ram
salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon7 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1.Hotel Manager
 • - สร้างรายได้ลดรายจ่าย
 • - จัดอัตรากำลังคนให้เหมาะกับงาน
 • - สร้างทีมงานให้ได้มาตรฐานที่กำหนด
 • - รายงานดำเนินการต่อผู้บริหาร
 • - จัดทำแผนการบริหารงาน
 • - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • 2.Housekeeping Manager
 • - ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานให้ได้มาตรฐาน
 • - ประสานงานกับแผนกต่างๆ
 • - จัดอัตตรากำลังคนให้เหมาะกับการปฎิบัติงาน
 • - ลดรายจ่ายสร้างรายได้
 • - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • 3.Pastry Chef
 • - ผลิตเค้กและเบเกอรี่ตามออเดอร์
 • - ตรวจสอบการสั่งวัตถุดิบต่างๆ
 • - คิดค้นสูตรใหม่ๆเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
 • - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติตามกฎระเบียบ
 • - ควบคุมดูแลมาตรฐานการผลิต
 • - สอนงานกุ๊กระดับต่างๆ
 • - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 • 4.Front office Manager
 • - บริหารจัดการในฝ่ายต้อนรับ
 • - วางแผนอัตรากำลังคนในการปฎิบัติงาน
 • - ควบคุมดูแลงานบริการและพัฒนาทักษะพนักงาน
 • - แก้ใขและปรับปรุงข้อติชมจากลูกค้า
 • - งานอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
 • 5. F&B Manager
 • - ควบคุมดูแลการบริการให้ได้ตามมาตรฐาน
 • - จัดอัตตรากำลังคนให้พร้อมปฎิบัติงาน
 • - รายงานการปฎิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • - อบรมและสอนงานพนักงาน
 • - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • 6.Chef Japan
 • - ปรุงอาหารญี่ปุ่นตามออเดอร์ลูกค้า
 • - สร้างรายได้ลดรายจ่าย
 • - ควบคุมมาตรฐานการปรุงอาหารและบริการ
 • - ตรวจเช็คและสั่งซื้อวัตถุดิบให้พอจำหน่าย
 • - สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
 • - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • 7.พนักงานล้างจาน
 • - ทำความสะอาดภาชนะ
 • - จัดเตรียมภาชนะต่างให้พร้อม
 • - จัดเตรียมสถานที่ในการจัดงาน
 • - จัดเก็บสถานที่หลังงานเสร็จ
 • - งานอื่นๆทีได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชายหรือหญิง วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 2. อายุ 23 - 45 ปี
 3. มีบุคลิกดีรักงานบริการ
 4. มีภาวะผู้นำสูงและมีความคิดสร้างสรรค์
 5. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
 6. มีทักษะภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีทัศนคติดีและมนุษยสัมพันธ์ดี
 8. มีสุขภาพดีเหมาะกับงานบริการ
 9. ความสมารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 10. หากเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่าตำแหน่ง,ค่าเบี้ยเลี้ยง, เซอร์วิสชารต์, ค่าคอมมิชชั่น
 • วันลากิจ, ลาพักผ่อนประจำปี
 • วันหยุดประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี อื่น ๆ
How to apply
 • สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท
 • ส่งประวัติมาที่อีเมล์
 • สมัครผ่าน JobThai.com
Contacts
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
219 หมู่ที่ 2
Chum Het Mueang Buri Ram Buri Ram
Tel. : 063-049-2209, 088-122-3752 ติดต่อคุณสมศักดิ์
Email : brygroupburiram_02@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 044-611-000
Location
ทุกตำแหน่งปฎิบัติงานที่ Hotel De l'a mour อ.ประโคนชัย
Prakhon Chai Prakhon Chai Buri Ram
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.