รับสมัครด่วน
Apr 9, 2020

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชี

pin locationLocation
pin location

Pak Kret, Nonthaburi

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
 • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี
 • รายละเอียดงาน ดังนี้ :
 • - กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ
 • - กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฎิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชี
 • - จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายบัญชีและควบคุมการใช้จ่ายภายในอำนาจที่กำหนด
 • - ควบคุมการบัญทึกบัญชี ตรวจสอบและติดตามการปฎิบัติงานในฝ่ายบัญชี
 • - ควบคุมการปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน รายงานทางการเงิน เพื่อนำเสนอผู้บริหารให้ทันกำหนด (ประจำเดือน ไตรมาส และประจำปี)
 • - ดูแลเรื่องการยื่นภาษีและการยื่นแบบต่างๆของบริษัท
 • - จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของการยื่นแบบภาษี
 • - ตรวจสอบภาษีเงินได้หักณที่จ่ายประจำเดือนที่ต้องยื่นต่อกรมสรรพากรทุกเดือน
 • - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • รายละเอียดงาน ดังนี้ :
 • - ตรวจสอบเอกสารบัญชีทั่วไป เช่นเอกสารเกี่ยวกับรายงานธนาคารต่างๆ ก่อนบันทึกบัญชี
 • - บันทึกบัญชีรายการต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี
 • - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • - กระทบยอดบัญชีหมวดสินทรัพย์ และหมวดหนี้สิน
 • - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินต่างๆ รายเดือน , รายไตรมาส , รายปี
 • - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศหญิง / เพศชาย
 2. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี : อายุ 35-40 ปี มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี : อายุ 22-30 ปี มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป
 4. จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 5. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms. Office (Excel , Word) ได้ดี
 6. สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
 7. สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ 6 วัน/สัปดาห์ได้
How to apply
 • 1. ส่งใบสมัครทาง E-mail ของบริษัท
 • 2. สมัครผ่าน JobThai
 • เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ทางบริษัทฯ จึงขอ งดรับการสมัครงาน Walk-in เป็นการชั่วคราว โดยจะรับสมัครผ่านทางอีเมลเท่านั้น (recruit@unique.co.th)
Contacts
คุณจิตศุภางค์ จุฑาวิทยา (แก้ว)
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
Tel. : 063-494-3733
Email : unique14_92@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ถนนแจ้งวัฒนะ
Pak Kret Pak Kret Nonthaburi
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.