JobThai
รับสมัครด่วน
Sep 30, 2022

เสมียน

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Prakan, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon3 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. เบิกวัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการผลิตนโยบายสิ่งแวดล้อมและระบบบริหารคุณภาพต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด นโยบายสิ่งแวดล้อมและระบบบริหารคุณภาพต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 2. ตรวจนับสต็อกวัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ และผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในแผนกและกระทบยอด 3. รายงานผลการผลิตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. พิมพ์เอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในแผนก 5. รักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมในการทำงานในตามวิธีการที่กำหนด 6. ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามระบบบริหารคุณภาพ ต่างๆ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 7. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพต่างๆและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ
Qualifications
 1. ปวช.-ปวส. สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • สนใจสมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานได้ที่ :ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • สมัครผ่านอีเมล
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now )
 • Contacts
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณพัชญ์จิรา (น้อยหน่า)
  บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
  208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน
  Thai Ban Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
  Tel. : 02-703-4444 ต่อ 2420 ,084-874-0514 คุณพัชญ์จิรา (น้อยหน่า)
  Email : thaitheparos_58@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  Thai Ban Mueang Samut Prakan Samut Prakan
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company