รับสมัครด่วน
Mar 27, 2020

Sales Manager

pin locationLocation
pin location

Bang Khen, Bangkok

salary iconSalary
salary icon40,000-50,000 บาท/เดือน
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1. บริหารทีมงานขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
 • 2. สร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 3. เพิ่มยอดขายด้วยการสร้างฐานลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อให้บสามารถบรรลุยอดขายได้มากขึ้น
 • 4. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมประหยัดพลังงานทุกชนิดของบริษัทฯ
 • 5. สร้างสัมพันธภาพอันดีกับสถาปนิค เจ้าของโครงการ เป็นต้น
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง มีใจรักงานขาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. ผ่านงานขายในระดับหัวหน้างาน/บริหารทีมงานขายมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หากเป็นสาขา วิศกรรมเครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้าหรือพลังงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความสามารถโดดเด่นในการนำเสนอการขายได้ดีเยี่ยม
 5. บุคลิกดี มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 7. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ หากใช้โปแกรม Autocad ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. หากมีประสบการณ์ทางด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบปรับอากาศหรือระบบน้ำร้อนรวมถึงอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. มีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตนเอง
How to apply
 • สมัครผ่านปุ่ม Apply Now
 • ส่งใบสมัครมาทาง E-mail
 • ติดต่อทางโทรศัพท์
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
คุณจิราพรรณ พิทักษ์พล (HR & Admin)
บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด
12/2 อาคารวิชั่น บินิเนส พาร์ค เฟส 2 ซอยรามอินทรา 55/8
Tha Raeng Bang Khen Bangkok 10230
Email : hrpac_27@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-347-0448
Website : www.pac.co.th
Location
Tha Raeng Bang Khen Bangkok
Directions
 • กรุณาศึกษาจากแผนที่ในเว็บไซด์บริษัท
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.