รับสมัครด่วน
Apr 1, 2020

Asst, HR&GA Manager (ประจำศรีราชา)

pin locationLocation
pin location

Saha Group Industrial Park Sriracha Chon Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ ภาพรวมขององค์กร
 • - ควบคุมตรวจสอบ บริหารจัดการงานด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
 • - ดูแล จัดกิจกรรมเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องและดูแลการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้าง
 • - ควบคุมการสรรหาบุคลากรตามแผนกำลังคน การสัมภาษณ์ คัดเลือก และว่าจ้าง
 • - วางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม
 • - ควบคุม ดูแล และจัดการงานด้านธุรการ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ การขนส่งและรับส่งเอกสาร
 • - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น CSR, ISO
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35-40 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่นๆ
 3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล 7 ปีขึ้นไป
 4. สามารถใช้ Microsofe Office ได้เป็นอย่างดี
 5. มีประสบการณ์ทำโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป
 6. มีความเป็นผู้นำและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 7. มีทักษะด้านการวางแผน และการบริหารจัดการที่ดี
 8. มีทักษะในการสื่อสารในองค์กร ทำงานเป็นทีมและมีทัศนคติการทำงานในเชิงบวก
 9. มีทักษะทางด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 10. มีความรู้กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
How to apply
 • สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครทางจดหมาย
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • **แนบรูปถ่ายประกอบด้วย
Contacts
แผนกบุคคล
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
704/1-9 ถ.พระราม 3 แยกท่าน้ำสาธุประดิษฐ์
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120
Tel. : เขตงานกรุงเทพฯ : 02-294-0071,73 ต่อ 186,185 เขตงานศรีราชา : 038-480-004, 038-481-371
Email : tpcorp14_52@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-294-0150
Location
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา
Si Racha Chon Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.