รับสมัครด่วน
Dec 1, 2020

สมุหบัญชี/หัวหน้าหน่วยบัญชี (ACS Unit Head) ประจำ Medmetic by Meko

pin locationLocation
pin location

Din Daeng, Bangkok

salary iconSalary
salary icon28,000 - 50,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ปิดงบกำไรขาดทุนและงบดุลพร้อมออกรายงานงบการเงิน 2.Consolidate งบกำไรขาดทุนและงบดุล ของบริษัทลูกสู่บริษัทโฮลดิ้ง 3.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี (GL) ระบบขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ซื้อ 4.จัดทำและตรวจสอบกระทบยอดบัญชีต่างๆ 5.ตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ 6.ตรวจสอบความถูกต้องของระบบสินค้า 7.จัดทำและยื่นแบบภาษีประจำเดือน และประจำปี 8.กำหนดแผนการเงินและจัดทำงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท 9.จัดทำงบประมาณประจำปี งบการเงิน (งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และงบดุล) 10.กำกับดูแล ตั้ง KPI และประเมินผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา 11.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 12.ปฏิบัติงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
Qualifications
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 - 45 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ในตำแหน่งสมุห์บัญชี 3 - 5 ปี
  3. หากมีประสบการณ์ฝั่งลูกหนี้ ฝั่งเจ้าหนี้ และคลังสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆได้ เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารและหน่วยงานราชการอื่นๆ
  5. สามารถใช้ Microsoft Word/Excel/Power Point และ Internet Browser ได้เป็นอย่างดี
  6. มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
  7. มีความขยัน ละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา
  8. มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
  9. สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานที่ 200 ถ.วิภาวดีรังสิตได้
  10. หากเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- หากสนใจสามารถโทรมาสอบถามฝ่ายบุคคล - เดินทางมาสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่สำนักงาน (พร้อมสัมภาษณ์เบื้องต้นทันที) - ส่งใบสมัครมาทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai - ส่งจดหมายพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และระบุเงินเดือนที่คาดหวัง
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Meko clinic
200 ถ.วิภาวดี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
Tel. : 095-371-3485
Email : mekoclinic14_66@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Din Deang Din Daeng Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company