รับสมัครด่วน
Mar 28, 2020

หัวหน้าแผนกขาย (Multilayer Film) **ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม**

pin locationLocation
pin location

Sam Phran, Nakhon Pathom

salary iconSalary
salary iconตามความสามารถและประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - วางแผนการขายและจัดทำแผนการขายล่วงหน้า
 • - ติดตามสถานการณ์ของตลาดและคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย
 • - จัดทำรายงานการขาย พร้อมทั้งประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงยอดขายและกำไร
 • - กำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ขายและเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - นำเสนอและขายสินค้าประเภทประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก Multilayer Blown Film ต่อกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายในเขตการขายที่ตนรับผิดชอบ
 • - ดูแลประสานงานลูกค้าของบริษัทฯ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์ต่อกลุ่มค้าและเพื่อสร้างความพึงพอใจมากที่สุด
 • - หาลูกค้าใหม่ๆเพื่อเพิ่มยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • - ติดตามความต้องการของลูกค้ามานำเสนอและถ่ายทอดให้กับผู้บังคับบัญชาและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
 • - ปฏิบัติตามคำสั่งหรือนโยบายของผู้บังคับบัญชาและบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
Qualifications
 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การจัดการ ธุรกิจอาเซียน พอลิเมอร์ ปิโตรเคมี
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 4. สามารถขับรถยนต์ได้ , มีใบอนุญาตขับขี่ และสามารถใช้รถยนต์ส่วนตัวในการทำงานได้
 5. มีทักษะการทำงานเป็นทีม , การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน , การวางแผนและแก้ปัญหา , การสื่อสาร , การเจรจาต่อรอง และการประสานงาน
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น รักงานท้าทาย มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ (เป้าหมายการขาย)
 7. มีประสบการณ์ด้านการขาย 3 ปีขึ้นไป
How to apply
 • - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
 • - ส่ง E-mail
 • - สมัครด้วยตัวเอง (ตามสาขาที่เปิดรับสมัคร)
 • - สอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรด้านล่าง
 • ** สมัครงาน จ.นครปฐม กรุณาติดต่อ คุณสุวิภากร, คุณอรวรรณ หรือคุณเกตวลี เท่านั้น !!
 • ** สมัครงาน จ.ระยอง กรุณาติดต่อ คุณนภสกร, คุณนลพรรณ เท่านั้น !!
Contacts
คุณสุวิภากร
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
Tel. : 089-792-9800
Email : suwipakorn.bo@tpbigroup.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-429-0358
Location
ปฏิบัติงานที่ TPBI สำนักงานใหญ่
Rai Khing Sam Phran Nakhon Pathom
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company