JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 19, 2022

1.ผช.ผจก.ซ่อมบำรุง 2.พนง.คุมเครื่องจักร 3.พนง.ขายเงินสด(เซลล์รถขาย)4.จป.วิชาชีพ

pin location
pin location

Mueang Rayong, Rayong

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon7 อัตรา
1.ผช.ผจก.ซ่อมบำรุง -บริหารจัดการงานด้านซ่อมบำรุงทั้งหมด (ด้านเครื่องกล,ไฟฟ้า,ซ่อมบำรุงทั่วไป) -ดำเนินการด้าน Preventive and Breakdown Maintenance -ดำเนินการด้านซ่อม สร้าง ปรับปรุง พัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ในการทำงานประสานงานร่วมกับฝ่ายผลิตในการบำรุงรักษาเครื่องจักร -จัดการเรื่อง KPI ของแผนก 2.พนง.คุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต -ประจำเครื่องจักรในไลน์ผลิต -รับผิดชอบเครื่องจักรให้ใช้งานได้ตลอดเวลา -ประสานงาฝ่ายซ่อมบำรุงเพื่อแก้ไขเมื่อเครื่องจักรดาวน์ -และอื่นๆเกี่ยวกับเครื่องจักรที่รับผิดชอบ 3.พนง.ขายเงินสด(เซลล์รถขาย) -ปฏิบัติงาน ตามใบเดินทางที่เสนอขออนุมัติ จากผู้จัดการฝ่ายขาย อย่างครบถ้วน และเคร่งครัด -รับผิดชอบสต็อกสินค้าบนรถขาย ที่เบิกไปขาย -จัดเตรียมสินค้า โดยแจ้งจำนวนสินค้า ที่ต้องการเบิกให้มีปริมาณเพียงพอกับการขายในแต่ละวัน (แจ้งเลขาฝ่ายขาย) - จัดทำบันทึก การเข้าเยี่ยมร้านค้า ให้ครบถ้วนใน Call Card (ได้แก่ จำนวนและอายุสินค้าคงเหลือในร้านค้า , จำนวนสินค้าที่ขายเพิ่มให้กับร้านค้า) -จัดทำรายงานการขาย ร้านค้าที่เปิดใหม่ในพื้นทีที่รับผิดชอบ โดยระบุใน Call Card ว่าเป็นร้านค้าใหม่ ทุกๆ ร้านค้าให้ครบถ้วน - จัดทำบิลและลงรหัสร้านค้าตามรายการและจำนวนสินค้าที่ขายเพิ่มได้ มอบให้พนักงานขับรถจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งมอบให้ร้านค้า - ส่งมอบสินค้า ให้ร้านค้าตรวจสอบ รายการ และจำนวนสินค้าที่ออกบิลขาย พร้อมทั้งให้ลูกค้าลงชื่อรับสินค้า และพนักงานขายเก็บเงินค่าสินค้า - หาช่องทางการขายใหม่ฯ โดยเฉพาะที่เป็นร้านจำหน่ายอาหาร, ห้องอาหาร หรือภัตตาคารร้านอาหารท้องถิ่น เพื่อเพิ่มโอกาสการขาย 4.จป.วิชาชีพ​ -ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน -วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง -ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน -วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง -ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน -แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 -งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย​จากผู้บังคับบัญชา​
 1. ตำแหน่ง 1 ผช.ผจก.ซ่อมบำรุง
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. เพศ ชาย
 4. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า ,เครื่องกล ,อุตสาหกรรมโรงงาน
 5. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 6. ตำแหน่ง 2 พนง.คุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต
 7. อายุ 20 ปี ขึ้นไป เพศ ชาย / หญิง
 8. วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส สาขาไฟฟ้า ,เครื่องกล
 9. มีประสบการณ์หรือไม่ก็ได้แต่ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. ตำแหน่ง​ 3​ พนง.ขาย​ (หน่วยขายเงินสด)​อาย 25 ปีขึ้นไป
 11. เพศ ชาย
 12. วุฒิการศึกษา ม.3 - ป.ตรี
 13. มีประสบการณ์ในงานด้านงานขายมาบ้าง
 14. ตำแหน่ง​ 4​ จป.วิชาชีพ​
 15. เพศหญิง
 16. อายุ24ปีขึ้นไป
 17. วุฒิการศึกษา​ ป.ตรี​ สาขาอาชีวอนามัย​และ​ความปลอดภัย
 18. มีประสบการด้านความปลอดภัยมาบ้างนิดหน่อย
- สมัครทาง Email - สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ - สมัครผ่านทาง JobThai
คุณจันทร์ณา (ผู้จัดการฝ่ายบุคคลสำนักงานที่ระยอง )
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด
โรงงานระยอง : 29 ม.4
Thap Ma Mueang Rayong Rayong 21000
: (โรงงานระยอง) 038-663-007 -8 , 089-526-5212
Thap Ma Mueang Rayong Rayong