รับสมัครด่วน
Oct 10, 2019
พนักงานบัญชี/บุคคล
pin locationLocation
pin location
Bang Khae, Bangkok
salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconNot specified
Apply
Job Descriptions
 • 1. จัดทำเงินเดือนและสลิปเงินเดือน (คิดคำนวณเงินเดือน OT และรายได้อื่นๆ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Tiger soft, B Plus, Express เป็นต้น)
 • 2. สรุปรายงานประกันสังคมรายเดือน และแจ้งเข้า – ออก
 • 3. ยื่นแบบภาษี (ภงด.1, ภงด.3) ผ่านออนไลน์ และสรุปจัดทำรายงานประจำปี (อาทิ 50 ทวิ, กท.20, ภ.ง.ด.1ก)
 • 4. สรรหาบุคลากรตามตำแหน่งที่ทางบริษัทเปิดรับสมัคร
 • 5. ขออนุมัติว่าจ้าง ทำสัญญาว่าจ้าง และตรวจสอบเอกสารจัดทำประวัติพนักงาน
 • 6. ตรวจสอบสิทธิประเภทการลาต่างๆ พร้อมทำจัดทำใบลาประจำปี
 • 7. และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาบัญชีหรือบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศหญิง อายุ 24 - 30 ปี
 3. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป เช่น การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร เป็นต้น
 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officer ได้คล่อง
 5. มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับบริษัท Out Source และการสรรหาทรัพยากรบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
 • - ประกันสังคม
 • - วันหยุด
How to apply
 • - Pls send an updated CV with recent photo to Email
 • - สมัคร ผ่าน JobThai (Click Apply Now)
Contacts
Khun Somchai
Vanness Plus Consulting Co., Ltd.
98 North Sathorn Rd., Sathorn Square Office Tower,37th Floor
Silom Bang Rak Bangkok
Tel. : 084-922-3468
Email : vannessplus_14@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
on site The Explace (Kanjanaphisek Road)
Bangkhae Bang Khae Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.