Mar 30, 2020

Production Suppervisor

pin locationLocation
pin location

Bang Bo, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • 1. ควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ถูกต้องเหมาะสม
 • 2. บริหารกำลังคนในการปฏิบิติงานให้ได้ตามแผน และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร
 • ประสานงานกับแผนกคลังสินค้าและผู้เกี่ยวข้องในการผลิตประจำวัน
 • 3.กำกับดูแลควบคุมผู้รับเหมาในสายการผลิต ให้ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท
 • 4. ดูแลการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • 5.Calibrate เครื่องชั่งและบำรุงรักษาเครื่องจักรในแผนกผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • 6.วางระบบ จัดทำ พัฒนา และควบคุมการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไประบบคุณภาพ
 • 7. ประสานงานร่วมกับแผนกอื่นๆในการพัฒนาวิจัยปรับปรุงผลิตภัรฑ์ของบริษัท
 • 8.ประชุมการผลิตและสรุปปัญหา และหาทางแก้ไข
 • 9.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีลักษณะการเป็นผู้นำ
Qualifications
 1. เพศชาย
 2. อายุ 23 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานโรงงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพิ้นฐานได้
 6. พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่เคยผ่านงานด้านโรงงานเกี่ยวกับพลาสติก
 7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ อ่าน ฟัง เขียน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. มีทักษะการเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
How to apply
 • -สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai
 • -ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • -สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
คุณกิติยา
บริษัท โพลี โปรเทค จำกัด
บ.โพลี โปรเทค จำกัด
Email : poly-protech_49@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-170-6077
Location
Bang Phriang Bang Bo Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.