รับสมัครด่วน
Nov 30, 2020

วิศวกรโรงงาน/หัวแผนกช่าง

pin locationLocation
pin location

Sam Phran, Nakhon Pathom

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.วางแผน ควบคุมดูแลอำนวยการใช้เครื่องจักรในโรงงาน เพื่อให้สามารถให้งานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด (เครื่องจักรทุกตัวที่อยู่ในกระบวนการผลิตแปรรูปวัตถุดิบเป็นสินค้า,Boiler,Chiller,ลม,น้ำ,ระบบไฟฟ้า) 2.จัดทำ / ปรับปรุงแผนบำรุงรักษา เครื่องจักรผลิต เครื่องจักรสนับสนุน และควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุง ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานตลอดเวลาพร้อมทั้งมีระบบบันทึกเครื่องจักรและการเก็บ stock อะไหล่ที่จำเป็น 3.ควบคุมตรวจสอบการใช้งานเครื่องจักรให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงาน และปรับปรุงเครื่องจักรให้เป็นตาม GMP 4.วางแผน / ควบคุม / ตรวจสอบติดตามงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและถูกต้องแม่นยำ 5.ควบคุมคุณภาพ / ปริมาณ Utility Supply ทุกประเภทของทุกเครื่องจักรสนับสนุน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 6.มีความตระหนัก / ร่วมผลักดัน / สื่อสารให้ทีมงานปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลัก GMP,HACCP,ISO 9001
Qualifications
 1. เพศชาย
 2. อายุ 22 - 35 ปี
 3. ปวช,ปวส,ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี
 5. สามารถใช้ Program Auto Cad , Excell , Power point ได้
 6. สามารถอ่านแบบ /เขียนแบบงานวิศวกรรมได้
 7. การวิเคราะห์แก้ไขปัญหางานอย่างเป็นระบบ
 8. มีความสามารถในการวางแผน / มอบหมายงาน /ติดตามงาน
 9. มีความรู้ในระบบ GMP, HACCP, ISO 9001
How to apply
 • สมัครผ่านทาง Jobthai
 • สมัครทาง E-Mail
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • Contacts
  คุณวีนัส คล้ายสุบรรณ์,คุณนันท์นลิน เทศนวน
  บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  299 -301 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 7
  Laksong Bang Khae Bangkok 10160
  Tel. : 084-427-1854, 02-808-7575-6 ต่อ 136 - 139
  Email : thipum_22@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-808-6510
  Location
  Sam Phran Sam Phran Nakhon Pathom
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.