JobThai
รับสมัครด่วน
Jun 10, 2024

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและความปลอดภัยฯ (โรงงาน)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Bang Kruai, Nonthaburi

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
Job Descriptions
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - บริหารจัดการและควบคุมงานด้าน HRM / HRD ทั้งระบบ - งานด้านพนักงานต่างด้าว VISA,WORK PERMIT, MOU. - บริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงพัฒนาให้ดีขึ้นสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน - บริหารจัดการงานด้านดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - บริการจัดการงานด้าน CSR ต่างๆ - บริหารจัดการงานด้านกิจกรรมเพิ่มผลผลิตต่างๆ เช่น 5 ส. , QCC ฯลฯ - พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่างๆภายในองค์กร - ประสานงานการทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ฝ่ายทำงานอย่างราบรื่นสัมฤิทธิ์ผล - ดูแลงานด้านกฎระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์จูงใจให้พนักงานปฎิบัติตาม - จัดทำ KPI ,ประเมินผล,งบประมาณ ,แผนอัตรกำลังพล,งบประมาณต่างๆ ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 -17.30 น.**
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในสายงานโรงงาน และสายงาบุคคลไม่น้อยกว่า 10 ปี
  4. มีทักษณะในการเจราสื่อสาร โน้มนาวใจ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาได้ดี
  5. มีภาวะผู้นำ ควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดและสามารถรองรับอารมณ์ผู้อื่นได้
  6. มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมภายในองค์กร , CSR , กิจกรรมเพิ่มผลผลิต QCC เป็นต้น
  7. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  8. ชอบพัฒนา ปรับปรุง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
  9. มีทักษะด้านการปรับตัวให้สถานะการณ์ต่างๆได้
  10. มีทักษะสามารถทำงานทดแทนผู้อื่นในสายงานได้ตั้งแต่ระดับล่าง-บน
How to apply
1.สมัครผ่านทาง JobTHAI 2.สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (ทั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน ตามตำแหน่งงาน) 3.สมัครผ่านอีเมล์ พร้อมแนบ CV หรือ RESUME 4.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Contacts
คุณปรียาภา เหลือวงค์,
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
Email : gunkul_33@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
** ประจำโรงงาน บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด ซอยสวนผัก 32**
Maha Sawat Bang Kruai Nonthaburi
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer