รับสมัครด่วน
Apr 6, 2020

วิศวกรโยธา

pin locationLocation
pin location

Satuek, Buri Ram

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon3 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่แผนกต้องรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานลุล่วงตามกำหนดและเวลาตามแผนงานที่วางไว้
 • - ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข,ปรับปรุงด้านงานเขียนแบบ และความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐาน โดยติดตามผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ
 • - จัดทำข้อมูลสถิติ วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปรับปรุง อบรมพนักงานด้านการเขียนแบบให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
 • - รับผิดชอบในการวางแผนการออกแบบเขียนแบบ ถอดแบบงานโครงการเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน
 • - จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคืบหน้า เปรียบเทียบข้อมูลร่วมถึงต้นทุนดำเนินงานเทียบกับแผนงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • - แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และส่งมอบงานได้ตามแผนงาน
 • - ควบคุมดูแลลดการสูญเสีย ลดค่าใช้จ่าย
 • - รับผิดชอบในการวางแผนงานที่ถอกแบบของส่วนวัสดุ, อุปกรณ์, เครื่องจักร,และอื่นๆ เพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่ตกลงไว้กับคู่สัญญา
 • - จัดประชุมให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงผู้รับเหมาให้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้
 • - ติดตาม/ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน
Qualifications
 1. เพศชาย
 2. อายุ 28 ขึ้นไป
 3. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาโยธา
 4. ประสบการณ์ในการควบงาน เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น สะพาน อย่างน้อย 3 ปี
 5. สามารถทำงานต่างจังหวัดและเดินทางต่างจังหวัดได้ มีใบขับขี่รถยนต์
 6. สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาเฉราะหน้าได้ดี
 7. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง มีความมานะ อดทน อดกลั้น ใจเย็น
 8. มีความคล่องเเคล่วและปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
How to apply
 • สมัครด้วยตัวเอง
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
326/28-29 ม.1 ถนนท่าช้าง
Nikhom Satuek Buri Ram 31150
Email : lampaipuk_44@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 044-681-458
Location
Nikhom Satuek Buri Ram
Directions
 • สายรถประจำทางที่ผ่าน ขอนแก่น - มหาสารคาม , รถตู้ บุรีรัมย์ - สตึก,กรุงเทพฯ - รัตนบุรี
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.