Mar 25, 2020

Customer Service Agent

pin locationLocation
pin location

Khlong Toei, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon5
Apply
Job Descriptions
 • •ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตอบคำถาม แนะนำบริการ หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทและองค์กรแก่ลูกค้า
 • •รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
 • •ประสานงานกับหน่วยงานภายในของบริษัทและองค์กรเพื่อแก้ปัญหาหรือให้ข้อมูลกับลูกค้าของบริษัทและองค์กรได้อย่างถูกต้อง
 • •สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในการใช้สินค้าและบริการของของบริษัทและองค์กร
 • •จัดทำรายงานข้อมูลการบริการลูกค้าเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน
 • •ติดตามและเฝ้าระวังกระแสการพูดถึงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและองค์กร ซึ่งไปปรากฏใน Social Media
 • •สามารถทำงานเป็นกะได้ (ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 8 ชั่วโมง)
 • •ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย-หญิง
 2. อายุ 22 – 30 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทักษะการสื่อสารและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดต่อของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาหรือนำเสนอสินค้าหรือการบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
 6. มีใจรักบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์สุจริต
 7. สนใจเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ
 8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • - Email
 • - JobThai.com (apply now)
 • - เข้ามาสมัครด้วยตนเอง
Contacts
คุณเต้
SENDIT (THAILAND) CO.,LTD.
75/30 Richmond Office building (12 floor), Soi Sukhumvit 26 Road,
Khlong Tan Khlong Toei Bangkok 10110
Email : sendit_09@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Website : www.sendit.asia
Location
Khlong Tan Khlong Toei Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.