JobThai
Jan 27, 2022

Engineering Technician (ช่างเทคนิค)

pin location
pin location

Amata City Rayong Industrial Estate Rayong

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon21 อัตรา
1. ใช้เครื่องกลึง เครื่องเจาะ และจัดทำบัญชีเครื่องมือเพื่อควบคุมปริมาณอะไหล่ในคลัง 2. ดำเนินการประกอบและติดตั้งเครื่องมือกล และเครื่องมือระบบลม 3. แก้ปัญหาดีบัคเครื่องมือสำหรับการใช้ทดสอบและกำกับดูแลขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามปกติ 4. แก้ปัญหาในกระบวนการผลิตและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 1 ปีในเรื่องของการพัฒนาระบบอัตโนมัติและไคเซ็น
  3. มีความรู้ทางช่างด้านไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติและเครื่องกล
  4. มีทักษะการสื่อสารที่ดี
  5. สามารถอ่านและเขียนแบบเครื่องกลได้
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail (โปรดระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร) - พิจารณา เฉพาะผู้สมัครที่แนบรูปถ่ายเท่านั้น
บริษัท ไฮ-พี (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong