รับสมัครด่วน
Dec 2, 2020

หัวหน้าแผนก IT

pin locationLocation
pin location

Prakhon Chai, Buri Ram

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1)กำหนดแผนการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ 2)จัดทำแบบบันทึกระเบียนคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 3)แนะนำและให้คำปรึกษาในการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท 4)วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 5)กำหนดแผนการบำรุงรักษาประจำปีสำหรับชุดคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ รวมทั้งสำรวจความเพียงพอต่อการใช้งาน กำหนดมาตรฐานให้เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรและให้คำแนะนำในด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งาน 6)ดูแลและบริหารระบบเครือข่ายให้สามารถครอบคลุมผู้ใช้งานแต่ละส่วนงานพร้อมควบคุม ดูแล ผู้เข้าร่วมเครือข่ายภายในให้สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของพนักงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 7)ดูแลระบบโทรทัศน์วงจรปิด ให้คำแนะนำจุดติดตั้ง วางแผนตรวจเช็คและบำรุงรักษาตามเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งการเรียกดูภาพย้อนหลัง 8)ดูแลและบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์เครื่องฉาย ระบบเสียง พร้อมระบบประชุมทางไกล ภายในห้องประชุมทั้งหมดของบริษัท 9)ดูแลและบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ภายใน ทั้งด้านอุปกรณ์และเบอร์ติดต่อให้แต่ละส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 10)ดูแล ควบคุม ติดตาม Software Computer และ E-Mail ภายในองค์กร 11)ออกแบบสื่อนำเสนอ เผยแพร่ข้อมูลองค์กรผ่านทางเว็บไซต์ 12)สำรวจความเพียงพอในการใช้งานทรัพยากรในด้าน Software Computer และจัดสรรให้ใช้งานอย่างเหมาะสมตามนโยบายขององค์กร 13)จัดทำข้อมูลระเบียนลิขสิทธิ์ Software Computer และติดตามอายุการใช้งานของ Software Computer 14)ดูแลรักษา ระบบฐานข้อมูล กำหนดแผนการสำรองข้อมูล และทดสอบความพร้อมของข้อมูลตามนโยบายของบริษัท 15)ควบคุม ดูแล Computer Server บริหารจัดการ Database และสิทธิ์การเข้าใช้งานของพนักงานภายในองค์กร 16)สนับสนุนการทำงานในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
Qualifications
  1. เพศชายหรือหญุิง / อายุ 28-35 ปี
  2. จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ด้าน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ด้าน Software,Hardware,Server,Database,PHP,HTML,CSS,WEB Service,Photoshop,Illustrator
  4. มีประสบการณ์ทำงานด้าน IT Support หรือ IT Supervisor ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  5. มีความสนใจและติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ
  6. มีความมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้
  7. ทักษะการแก้ไขปัญหาทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งาน MS Word, Excel, Power point ได้เป็นอย่างดี
  8. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย,มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีและมีใจรักงานบริการ มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  10. *ทางบริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งเท่านั้น *
How to apply
- เดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท - สมัครทาง Email - สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) - ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ - ติดต่อทาง Line ID
Contacts
คุณฉัตรชัย โกการัตน์
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
398 หมู่ที่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม กม.ที่ 94-95
Khok Ma Prakhon Chai Buri Ram 31140
Email : nerubber_32@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: hrner999
Location
Prakhon Chai Prakhon Chai Buri Ram
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company