Oct 28, 2020

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านKAMU Lotusนครอินทร์รายได้รวม16,000-19,000 มีประสบการณ์

pin locationLocation
pin location

Bang Kruai, Nonthaburi

salary iconSalary
salary icon17,000 บาท++ประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
ตำแหน่ง Supervisor รายได้เริ่มต้นที่ 13,000 บาท 1.ควบคุมดูแลงานบริการหน้าร้านให้พนักงานมีรอยยิ้มอยู่เสมอ คุณภาพสินค้า อุปกรณ์ภายในร้าน 2.ดูแลการทำงานของพนักงานว่าปฏิบัติตามคู่มือการทำงานหรือไม่ 3.ตรวจเช็คสต็อคหน้าร้านประจำเดือน 4.ชงเครื่องดิ่มและเตรียมวัตถุดิบในการจัดทำเมนูต่าง ๆ 5.จัดทำตารางการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 6.ตรวจสอบการแต่งกายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพนักงานในสาขา 7.การกระตุ้นยอดขาย โปรโมชั่นต่าง ๆ 8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย / หญิง
  2. อายุ 30-40 ปี ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  3. มีภาวะความเป็นผู้นำสามารถบริหารจัดการร้านได้
  4. มีความรู้ด้านการแฟ ชา หรือเครื่องดื่มหรืองานบริการทางด้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ มีความคิดในเชิงบวก
  6. มีความเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  7. สามารถทนแรงกดดันได้สูง
  8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าพูดกล้าแสดงออก
How to apply
- กรอกใบสมัครหน้าสาขา - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
Contacts
คุณอ้อย
KAMU KAMU TEA สาขา AIA
Email : kamutea_aia_02@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Kruai Bang Kruai Nonthaburi
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.