JobThai
รับสมัครด่วน
Sep 26, 2022

Channel Development Officer/Supervisor

pin locationLocation
pin location

Bang Kho Laem, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
1. วางแผนและโครงการในการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีศักยภาพ 2. วิเคราะห์และดำเนินโครงการส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิผล 3. วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายร้านค้าเป้าหมายให้เป็นไปตามแผนงาน 4. ตรวจสอบราคา รายการส่งเสริมการขายร้านค้าเป้าหมายให้เป็นไปตามแผนงาน 5. วิเคราะห์ยอดขายและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อพัฒนาช่องทาง TT 6. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย และช่วยในการแก้ปัญหาของร้านค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท 7. กำหนดแผนงานการตรวจเยี่ยมลูกค้าเพื่อวิเคราะห์การเติบโต, วิเคราะห์สต๊อกและยอดขายออกของลูกค้า 8. พัฒนาระบบขายและระบบงานข้อมูลลูกค้า 9. กำหนดแผนงานในการปรับปรุงระบบการทำงานส่วนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อผลักดันยอดขายของร้านค้า 10. ออกตลาดพบลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์คู่แข่ง ราคา เพื่อนำมาวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาช่องทางการขายเดิม และช่องทางใหม่
Qualifications
  1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด, การจัดการ, บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านงานการตลาด หรืองานขาย1-3 ปีขึ้นไป
  3. มีทักษะและความชำนาญในการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายในตลาด TT
  4. มีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยธุรกิจและคู่แข่งทางการค้า
  5. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
  6. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  7. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  8. ขับรถเกียร์ธรรมดาได้
How to apply
- สมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
ส่วนสรรหาบุคลากรประจำพระราม 3
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
155/1 ม.1 ถ.เทพารักษ์
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10540
Tel. : 02-294-0178 ต่อ 231, 089-770-5055 (พระราม 3)
Email : thaiagri14_338@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Khlo Bang Kho Laem Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company