JobThai
รับสมัครด่วน
Mar 28, 2023

ผู้แทนขาย (Sales)

pin location
pin location

In many provinces

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. ติดต่อประสานงานกับร้านขายวัสดุก่อสร้างในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. ดูแลสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ 3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้า 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดโปรโมชั่น 5. รวบรวมข้อมุลเกี่ยวกับยอดขาย และจัดทำรายงานการขายเสนอผู้บังคับบัญชา 6. ปิดยอดการขายให้ได้ตามเป้า
  1. ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
  3. ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภค/บริโภค หรือวัสดุก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  4. หากมีประสบการณ์ด้านขายผลิตภัณฑ์สี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีรถยนต์เป็นของต้วเอง พร้อมใบขับขึ่ประเภทส่วนบุคคล
  6. บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานขายและงานบริการ
1. ส่ง resume มาที่อีเมล 2. สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com *โปรดนำเอกสารประกอบการสมัครงานของจริงมาแสดงด้วย อาทิ ใบผ่านงานจากที่ทำงานในอดีต, บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, วุฒิการศึกษา ฯลฯ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานใหญ่ : 153/13 ซอยรองเมือง3 ถนนรองเมือง
Rong Mueang Pathum Wan Bangkok 10330
: สำนักงานใหญ่: 02-613-8989 ต่อ 311, 312
In many provinces