Mar 25, 2020

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ LAB ปวส. (ประจำสำนักงานบางบอน)

pin locationLocation
pin location

Bang Bon, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1. เป็นผู้วางแผนและปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามขั้นตอนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าใหม่และสินค้าปัจจุบัน
 • 2. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เช่น ฝ่ายกฏหมาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด
 • 3. กำหนดและให้ข้อมูลปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ลงในระบบตามโครงสร้างที่กำหนด
 • 4. ให้คำแนะนำฝ่ายการตลาดในแง่โครงสร้าง วัสดุ ขนาดที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการออกแบบ artwork และรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
 • 5. บริหารจัดการต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมกับข้อกำหนดทางด้านคุณภาพ เทคนิคที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์
 • 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาในเชิงนวัตกรรมหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์
 • 7. จัดเก็บบันทึกเอกสารของบรรจุภัณฑ์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงต่างๆของบรรจุภัณฑ์ไว้ในฐานข้อมูลเพื่อสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือใช้อ้างอิงในกรณีต่างๆได้
 • 8. ติดตามข้อมูลและถ่ายทอดข่าวสาร การเปลี่ยนแปลง แนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากช่องทางต่างๆ เช่น บริษัทผู้ขาย สินค้าในต่างประเทศ สินค้าคู้แข่งเพื่อนำเสนอต่อผู้สนใจและเกี่ยวข้อง
 • 9. สนับสนุนระบบคุณภาพต่างๆ ที่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนั้นๆ
Qualifications
 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
 2. ประสบการณ์ 2 ปี ในการช่วยงานห้องปฎิบัติการ
 3. มีความรู้เรื่องเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ LAB
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
 • ข้อแนะนำในการสมัครงาน :
 • ผู้สมัครงานที่ใช้วิธีการแนบไฟล์ประวัติการสมัครงานส่งมายังบริษัท กรุณาระบุชื่อตำแหน่งงานที่สมัครเป็นหัวข้ออีเมล เพื่อความสะดวกในการคัดกรองประวัติ (มิฉะนั้นบริษัทอาจจะไม่ได้รับข้อมูลสมัครงานของท่าน)
 • โปรดระบุตำแหน่งงาน และพื้นที่การทำงานที่ชัดเจน เช่น เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
Contacts
คุณปราการ วงษ์จำรัส
กลุ่มธุรกิจ TCP / บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
Tel. : 02-415-0100 ต่อ 1060
Email : redbullextra14_243@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Website : www.tcp.com
Location
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company