รับสมัครด่วน
Sep 19, 2020

หัวหน้าหน่วยส่วนงาน Roll Forming

pin locationLocation
pin location

Phan Thong, Chon Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- ดูแลให้พนักงานในหน่วยงานรีด ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 อย่างเคร่งครัด - ช่วยพนักงานแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตของหน่วยงานที่สังกัดอยู่ - ควบคุมดูแลคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตให้ได้คุณภาพตามข้อกำหนด - ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตเสร็จแล้วก่อนส่งมอบให้หน่วยงานถัดไป - ทำรายงานการผลิตประจำวันเสนอต่อหัวหน้าส่วนงานขึ้นรูป - ดูแลพื้นที่รับผิดชอบตามระบบ 5 ส ของบริษัทอย่างเคร่งครัด - วางแผนการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ - ดูแลความเรียบร้อยในการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบของบริษัท - ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสังกัด - จัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (WI) ของหน่วยงานในสังกัด - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. ชายอายุ 25 - 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • Contacts
  นางสาวสถิตย์ภรณ์ เรือนดี
  บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด (Fameline Product Co., Ltd.)
  48/9 ถนนบ้านเก่า-พานทอง ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
  Email : fameline_75@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-365-5890
  Location
  Phan Thong Phan Thong Chon Buri
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.