รับสมัครด่วน
Oct 20, 2020

สัตวแพทย์ประจำฟาร์มสุกรพันธุ์

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconN/A +ประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. จัดการด้านระบบการป้องกันโรค ความปลอดภัยทางชีวภาพ 2. ทำหน้าที่ประสานงานด้านการป้องกันโรคร่วมกับฝ่ายผลิต 3. การตรวจฟาร์ม (farm audit) และแก้ปัญหาสุขภาพ 4. การประเมินภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าเทียม อหิวาต์ และพี อาร์ อาร์ เอส และ ผลความไวยาต่อเชื้อแบคทีเรียเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ 5. รายงานผลการดำเนินงานและการแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
  3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปริญญาตรี
  4. มีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจอาหารสัตว์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - สมัครผ่าน E-mail recruitment@inteqc.com
Contacts
แผนกสรรหาทรัพยากรบุุคคล
INTEQC GROUP
77/12 ม.2
Na Khok Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
Tel. : 034-886-148 Ext. 1062-1064
Email : inteqc_48@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 034-851-132
LINE ID: @qsr621n
Location
Na Khok Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
Directions
http://www.inteqcgroup.com/assets/files/inteqc_map.pdf
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.