รับสมัครด่วน
Mar 27, 2020

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ ระดับ 2

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1.เขียนโปรแกรมและเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ERP
 • 2.รับรายละเอียดของความต้องการของผู้ใช้ระบบจากคิดวิเคราะห์ระบบผังงาน แล้วนำมาจัดทำแผนภูมิ
 • 3.วิเคราะห์งานและผังงาน โดยนำความรู่้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้สร้างหรือกำหนดลำดับขั้นตอนของการประมวลผลเพื่อเขียนโปรแกรม
 • 4.ปรึกษากับผู้ควบคุมงานและผู้แทนของหน่วยงานต่างๆเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบและการทำโปรแกรม
 • 4.เขียนผังงานที่ถูกต้อง
 • 5.ทดสอบโปรแกรมด้วยข้อมูลตัวอย่าง ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม
 • 6.จัดเตรียมคำสั่งหรือคู่มือการใช้งานของโปรแกรมนั้นๆและชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานได้ใช้เป็นแนวทางในการทำงาน
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง
 2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี
 4. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ชอบเรียนรู้และริเริ่มสร้างสรรค์
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้าใจลักษณะการทำงานเป็นทีม
 6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
How to apply
 • - สมัครผ่าน JobThai
 • - สมัครผ่าน Email
 • - สมัครด้วยตนเอง
 • - ส่งจดหมายสมัครงาน
 • - สมัครผ่านทาง www.preservefood.net
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
77 หมู่ 6 ซอยเดิมบาง-คอกกระบือ ถนนพระราม 2
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
Tel. : 034-812-457 - 8 ต่อ 118 - 119, 081-378-1034
Email : preservefood_63@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 034-812-459
Location
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
Directions
 • # มาจากทางกรุงเทพฯ
 • - โดยรถประจำทาง :
 • นั่งรถประจำทางสาย ปอ.68, 105, 140(คันสีน้ำเงิน)
 • มาลงที่ตลาดสดลีลา(ก่อนถึงมหาชัยเมืองใหม่ 1ป้ายรถเมล์)
 • ต่อมอเตอร์ไซด์วิน
 • - ขับรถส่วนตัว ถนนพระราม2 ฝั่งลงใต้ เมื่อข้ามสะพานยกระดับข้ามทาง
 • รถไฟแล้วให้ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนาน และเตรียมเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสิน
 • สาคร(สาครซิตี้) หลังจากผ่านสถานีน้ำมันบางจาก เมื่อเลี้ยวเข้าซอย
 • และผ่านทางรถไฟแล้ว ให้เตรียมตัวเลี้ยวขวาซอยแรก ข้ามสะพานข้าม
 • คลองคอกกระบือ แล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งบริษัทฯ จะอยู่ด้านซ้าย
 • (ให้สังเกตป้ายนำทางอักษรสีขาวบนพื้นสีเขียวจากหน้าปากซอย)
 • # มาจากทางสมุทรสาคร (มหาชัย)
 • - โดยรถประจำทาง :
 • นั่งรถประจำทางสาย (สองแถวเล็กคันสีเหลือง)
 • มาลงที่ฝั่งตรงข้ามตลาดสดลีลาข้ามสะพานลอยต่อมอเตอร์ไซด์วิน
 • - ขับรถส่วนตัว จากถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ เมื่อเลยมหาชัย
 • เมือง เข้าคู่ขนาดเพื่อเตรียมกลับรถข้ามสะพานยกระดับข้ามทาง
 • รถไฟ และเตรียมเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสินสาคร(สาครซิตี้) หลังจาก
 • ผ่านสถานีน้ำมันบางจาก เมื่อเลี้ยวเข้าซอยและผ่านทางรถไฟแล้ว ให้
 • เตรียมตัวเลี้ยวขวาซอยแรก ข้ามสะพานข้ามคลองคอกกระบือแล้ว
 • เลี้ยวซ้ายอีกครั้งบริษัทฯ จะอยู่ด้านซ้าย
 • (ให้สังเกตป้ายนำทางอักษรสีขาวบนพื้นสีเขียวจากหน้าปากซอย)
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.