รับสมัครด่วน
Mar 27, 2020

ผู้จัดการ ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทน

pin locationLocation
pin location

Bang Rak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • เป็นวิทยากรหลักสูตรด้านหลักทรัพย์ (IC License)
 • เป็นวิทยากรหลักสูตรด้านผลิตภัณฑ์
 • สนับสนุนการเก็บข้อมูลผลผลิตภายหลังการอบรม
Qualifications
 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศ ชาย / หญิง อายุ25 - 45 ปี
 3. มีวุฒิบัตร IC (Investment Consultant) จะดีมาก
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ Power Point) ได้ดี
 5. อบรมหลักสูตรคปภ. ขอรับ-ต่อ 1-3
 6. พูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี
 7. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
How to apply
 • - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai
 • - ส่งใบสมัครทาง Email
Contacts
คุณพรทิพา ถาวร / คุณชลธิชา สุเทพากุล
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 5 ถนนสีลม
Silom Bang Rak Bangkok 10500
Tel. : 02-022-5000
Email : philiplife.hr_14@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-022-5500
Location
Silom Bang Rak Bangkok
Directions
 • รถโดยสารสาย 15 , 77
 • รถไฟฟ้า Bts
 • - ลงสถานีสุรศักดิ์ เข้าซอยประมวลโรงเรียนกรุงเทพฯคริสเตียน ประมาณ 600 เมตร
 • - ลงสถานีศาลาแดง ต่อรถโดยสาร 5 ป้ายรถเมล์
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.