รับสมัครด่วน
Mar 23, 2020

หัวหน้างาน / Supervisor ฝ่ายผลิต(สาขากบินทร์บุรี)

pin locationLocation
pin location

Kabinburi Industrial Zone Prachin Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
Apply
Job Descriptions
 • Leader ฝ่ายผลิต
 • 1. ดำเนินการและควบคุมกระบวนการในไลน์ผลิต
 • 2. ดำเนินการทำงานตามกระบวนการที่กำหนด ,จัดทำรายงานการผลิตต่างๆ
 • 3. ตรวจสอบกระบวนการทำงาน, สังเกตุการณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆและควบคุมจุดต่างๆ
 • Supervisor ฝ่ายผลิต
 • 1. ควบคุม บังคับบัญชา สั่งการ
 • 2. จัดเตรียมสายการผลิต/ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน/จัดสรรกำลังคน
 • 3. จัดทำรายงานการทำงานประจำวัน
 • 4. ควบคุมดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานให้สอดคล้องกับระบบ GMP
 • 5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. ชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง (Supervisor)
 4. มีความรับผิดชอบ/ มีความเป็นผู้นำ
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
How to apply
 • - ส่งจดหมายสมัครงาน โดยวงเล็บมุมซอง(สมัครงาน) ได้ตามที่อยู่ด้านล่าง
 • - สมัครด้วยตนเอง (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)
 • - สมัครผ่านทาง JobThai
 • เตรียมหลักฐานสมัครงานดังนี้
 • - รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • - สำเนาวุฒิการศึกษา
 • - สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
 • - สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
 • - สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
Contacts
คุณภิญโญ ทั้งไพศาล
บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
Tel. : 037-204-438-41 ต่อ 106
Email : sunif14_71@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-385-5662
Location
Kabinburi Industrial Zone
Nong Ki Kabin Buri Prachin Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company