รับสมัครด่วน
Apr 4, 2020

ผู้จัดการร้านอาหาร สไตล์ยุโรป

pin locationLocation
pin location

Bang Na, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามแต่ตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ถูกสุขอนามัย
 • 2. ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดศูนย์อาหาร ในแต่ละวัน
 • 3. กำหนดการจัดผังโต๊ะ เก้าอี้ให้เหมาะสมกับการบริการของพนักงาน โดยให้มีทางเดินที่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
 • 4. ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
 • 5. ใช้ดุลยพินิจ ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมในการแก้ไขสถานการณ์อันเกิดจากผู้รับบริการ เช่น เมาสุรา, ส่งเสียงดัง, และการทะเลาะกับผู้รับบิการรายอื่นๆ เป็นต้น
 • 6. ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 • 7. สังเกตและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ
 • 8. ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 9. ทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เช่น ผลการปฏิบัติงาน, ปัญหาและการแก้ไข, รายงานการขายและ stock สินค้าของแผนก Beverage และรายงานจำนวนภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ และชำรุดเสียหาย เป็นต้น
 • 10. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • 11. ส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในกฎระเบียบตามที่กำหนด
 • 12. จัดสรรแบ่งงานให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 13. สามารถดูแลภาพรวมของงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด
 • 14. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 2. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอาหารและบริการสไตล์ยุโรป 3 ปีขึ้นไป
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี, มีทักษะในการบิหารจัดการ, สามาใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel ได้
 5. มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทนสูง, มีใจรักงานบริการ, มีมารยาทดี, ทำงานเป็นกะได้, มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรแล้วผู้ร่วมงาน, มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์, บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. สามารถวางแผน ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้
How to apply
 • จดหมาย
 • email
 • สมัครผ่านทาง Jobthai
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท มานะพัฒนาการ จำกัด
2/3 หมู่ที่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 16 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5
Bang Kaeo Bang Phli Samut Prakan 10540
Tel. : 02-730-2101
Email : manapat_27@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-044-1221
Location
ประจำหน่วยงานโครงการเอสเพน ลาซาล
Bang Na Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.