รับสมัครด่วน
Feb 13, 2020

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อจัดจ้าง (วัตถุดิบผลไม้สด)

pin locationLocation
pin location

Tha Mai, Chanthaburi

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
Apply
Job Descriptions
 • วางแผนและควบคุมการบริหารการรับซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายขององค์กร วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่กำหนด รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดซื้อวัตถุดิบ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติเอกสารในการรับซื้อวัตถุดิบและขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้สินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งปริมาณและคุณภาพ
 • 1.จัดทำแผนการรับซื้อสินค้าวัตถุดิบภายในเดือนมกราคมของทุกปีหรือก่อนฤดูการรับซื้อหรือเก็บเกี่ยวผลผลิต
 • 2.จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบและพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณภายใน ใช้ค่าใช้จ่ายเหมาะสมกับภารกิจ
 • 3.ติดตามและทวนสอบการรับซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการรับซื้อวัตถุดิบได้ทันเวลา และ รับซื้อได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
 • 4.หา Supplier ที่มีคุณภาพรายใหม่ๆเพิ่ม
 • 5.ออกสำรวจพื้นที่พร้อมจัดทำสรุปรายงานจากการสำรวจพื้นที่เสนอผู้บังคับบัญชา
 • 6.ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติเอกสารในส่วนของการรับซื้อวัตถุดิบ ความถูกต้องของวัตถุดิบที่รับซื้อเข้ามา
 • 7.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่าที่กฏหมายกำหนด /สามารถทำงานได้ในวันเสาร์
 2. การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา สัญชาติไทยเท่านั้น
 3. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง หาแหล่งซื้อทั่วไป/วัตถุดิบใหม่ ๆ ได้ดี
 4. มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจัดหา(ผลไม้สด) อย่างน้อย 3-5 ปี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน ภายใน และภายนอก
 5. ภาษาอังกฤษ ฟัง อ่าน พูด เขียน ระดับ ดีมาก
 6. คอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Microsoft Excel, Power point, Photoshop ได้ดี
 7. มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001 : 2008
How to apply
 • 1. โทรนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้านล่าง
 • 2. เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง (มีสัมภาษณ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์)
 • 3. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ (ถึงคุณปราชญา เสนาะสรรพ์)
 • 4. ส่งประวัติทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่าง
 • 5. สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที
Contacts
คุณปราชญา เสนาะสรรพ์
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โรงงานจันทบุรี
Tel. : 095-685-1691 หรือ 088-227-2275
Email : sunshine_36@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Line ID: 0882272275
Location
โรงงาน
Song Phi Nong Tha Mai Chanthaburi
Directions
 • สำหรับคนที่ต้องการโดยสารรถประจำทางไปจันทบุรี มีให้เลือกทั้งรถทัวร์ และรถตู้ มีให้ขึ้นได้หลายจุด เช่นสถานีขนส่งเอกมัย หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยฯ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (ปอ.1 และรถตู้)
 • สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนั้น เส้นทางในการเดินทางสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยมากแล้วจะเดินทางผ่านไปทาง อำเภอบ้านบึง (จ.ชลบุรี) -> อำเภอแกลง (จ.ระยอง) -> จันทบุรี ซึ่งเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเป็นเส้นที่สั้นที่สุด ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึง
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company