Nov 28, 2021

Admin (ส่วนงาน After Sale Service) ธุรการ ประจำระยอง

pin location
pin location

Mueang Rayong, Rayong

salary icon
salary iconตามที่ตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
การเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน - ประสานงานกับช่างซ่อมบำรุง และจัดทำ รายงาน บันทึกการซ่อมต่างๆ - จัดทำเอกสารเป็นแฟ้มงานแต่ละงาน จัดเก็บเอกสารต่างๆ - จัดทำรายงานต่างๆ สำหรับงานซ่อม - บันทึกข้อมูล - ดูแลและควบคุมเอกสารต่างๆของฝ่ายซ่อมบำรุง การเบิกของในสโตร์นำส่งให้ลูกค้า กรณี ลูกค้าสั่งซื้อเพิ่มเติมหรือเคลมสินค้า - จัดทำ เอกสารการเบิก - จัดทำ รายงานการเบิกของประจำเดือน - ทำ การเปิด PR เมื่อเป็นสินค้าเฉพาะเจาะจง และจัดเก็บเอกสาร PR - นำสินค้าจัดส่งให้ลูกค้า - ติดตามสินค้าหลังจากการส่ง และทำการ บันทึกข้อมูลหลังการจัดส่ง การประสานงาน - แจ้งข่าวสารให้แผนกต่างๆรับทราบ - แจ้งนัดหมายการเข้าซ่อมให้กับลูกค้า - จัดเตรียมการประชุม ห้องประชุม รวมถึง เอกสารที่ใช้ในการประชุม - ติดตามงานที่ไดร้ับมอบหมายในที่ประชุม - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ ด้านงานซ่อมบำรุงรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะ Ms.Office เป็นอย่างดี
 5. สามารถมาปฏิบัติงานเองได้
 6. มีความรู้ด้าน ISO 9001 : 2015 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีทักษะด้านการสิ่อสาร
 8. มีใจรักงานบริการ
 • สมัครงานผ่าน JobThai
 • ส่ง Resume มาทาง E-mail
 • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
 • โทรศัพท์ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้
 • คุณสุวภัทร วรวัสศุภกฤต
  บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด , บริษัท เอส วัน โลจิสติกส์ จำกัด
  10/1 ซอยราษฎร์บำรุง 1 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
  Huai Pong Mueang Rayong Rayong