Mar 26, 2020

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Sinsakhon Industrial Estate Samut Sakhon

salary iconเงินเดือน
salary iconสามารถเจรจาต่อรองได้
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
 • 1.วางแผนระบบความปลอดภัยในบริษัท
 • 2.ตรวจสอบรายงานด้านความปลอดภัย
 • 3.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
 • 4.วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบการ
 • 5.จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยและควบคุมความเสี่ยงภายในสถานประกอบกิจการ
 • 6จัดทำคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบกิจการ
 • 7.กำหนดชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของงานเสนอต่อนายจ้าง
 • 8.ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในสถานประกอบกิจการ
 • 9.จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย
 • ในการทำงานแก่ลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ก่อนให้ปฏิบัติงาน
 • 10.ประสานงานดำเนินงานความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • 11.ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทำงานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ
 • 12.รวบรวมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับและติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของสถานประกอบกิจการ
 • 13.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
 • 14.ปฏิบัติตามแผน BCP และระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 2. ระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
 4. ถ้ามีประสบการณ์ควบคุมและดูแล Site งานก่อสร้างโยธา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครทาง E-mail
 • หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร
 • 1.สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 1 ฉบับ
 • 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ฉบับ
 • 3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • 4.สำเนาใบผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • 5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 • 6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล/ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/อย่างละ 1ฉบับ (ถ้ามี)
ติดต่อ
คุณยุวดี (คุณปูเป้)
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทรศัพท์ : 089-810-7796
อีเมล : tksjob_79@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-784-5880
สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form