Nov 25, 2020

Sale Supervisor office

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Prakan, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
- วางแผนการตลาด กำหนดยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ ดูแลการขายและเพิ่มช่องทางการขยายธุรกิจ - ให้คำปรึกษาทางด้านผลิตภัณฑ์บริหารลูกค้าสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะแก่ลูกค้าได้ - วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มลูกค้าใหม่และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าได้ - ขับเคลื่อนธุรกิจงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในการให้คำปรึกษาปัญหาความต้องการ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด - วิเคราะห์ วางแผน กลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ สร้างผลกำไร ทำแผนธุรกิจ Roadmap ได้ - ดูแล จัดทำและประเมิน Cost เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมการทำงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลและกวดขันให้มีการปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ - พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาตามทักษะประจำตำแหน่ง - จัดทำรายงาน/ ความคืบหน้าแผนงาน/ การบริหารงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ - ตรวจสอบและอนุมัติการดำเนินการ/ การปฏิบัติงานต่างๆ - บริหารอัตรากำลังคน/ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาภายในหน่วยงาน - ให้คำปรึกษา แนะนำ พร้อมลงมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน - พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง พร้อมทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา ภายในหน่วยงานและบริหารงานภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง
Qualifications
  1. เพศหญิงหรือชาย อายุ 30 ขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรี
  3. มีประสบการณ์การทำงานการขาย การตลาด วิเคราะห์ข้อมูล ทำแผนงานขาย
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะการทำงานเชิงวิเคราะห์
  5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก
  6. มีทักษะการนำเสนอที่ดี
  7. เข้าใจบทบาทและสายงานลูกค้าสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี
  8. สามารถวิเคราะห์ปัญหา ช่วยเหลือลูกค้าและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้
  9. สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
How to apply
- สมัครด้วยตนเอง - ส่งในสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com
Contacts
คุณรัตนาวไล ทองศรี
บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
889/1 หมู่ 7 โครงการบางปู SME
Bang Pu Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
Tel. : 02-323-9072-6 #27,28
Email : yuenyong_14@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Pu Mueang Samut Prakan Samut Prakan
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.