รับสมัครด่วน
Nov 29, 2021

สถาปนิก (Architect)

pin location
pin location

In many provinces

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions iconจำนวนมาก
- ทำการถอดแบบงานสถาปัตยกรรม,ตกแต่งภายในและงานโครงสร้างได้ - ตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่เกี่ยวข้องทางสถาปัตยกรรม - ตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง - มีพื้นฐานหรือความเข้าใจในขั้นตอนในการก่อสร้างและงานตกแต่งเพื่อใช้ในการถอดปริมาณหรือคิดราคางานที่นอกเหนือจากแบบที่ระบุ - เข้าใจหลักการความสามารถทำงานลดเพิ่ม(Variation work) - เข้าใจหลักการฟอร์มของสัญญาจ้างเอกสารแนบสัญญาต่างๆทั้งงานเอกชนและราชการได้พอสังเขป - ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ โดยเฉพาะ excel - ใช้โปรแกรม Auto Cad และ Sketch up - เข้าใจศัพท์เทคนิคทางงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน
  1. อายุ 22 - 26 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
  3. มีประสบการณ์การออกแบบหรือเขียนแบบผังบริเวณ และถอดปริมาณวัสดุการก่อสร้าง
  4. มีความรู้เรื่องใบอนุญาติที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
  5. มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้ร่วมงานที่มีความหลากหลาย
  6. มีความคิดสร้างสรรค์, กระตือรือล้น, ยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้สูง
  7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  8. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงาานได้ทั่วประเทศ (เป็นครั้งคราว)
  9. สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่ง Resume มายัง Email ด้านล่าง
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 45 ถนนรัชดาภิเษก
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
: 02-168-3377, 02-168-3388 ต่อ 745,746,747,748
ปฏิบัติงานต่างจังหวัด
In many provinces