JobThai
รับสมัครด่วน
Sep 22, 2022

ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมรถบรรทุก/ช่างควบคุมเครื่องจักร

pin locationLocation
pin location

Si Maha Phot, Prachin Buri

salary iconSalary
salary icon13,000-18,000
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
🔸ช่างซ่อมบำรุง • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และดูแลระบบงานติดตั้ง ที่เกี่ยวข้องตามสายงาน เช่น ระบบงานเครื่องกล ระบบงานไฟฟ้า ระบบงานเครื่องมือวัด เพื่อให้เครื่องจักรเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด • ควบคุมการซ่อมบำรุง หรือการติดตั้งเครื่องจักร ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจและทดสอบอุปกรณ์ที่ได้ติดตั้ง และติดตามผลการบำรุงรักษาเครื่องจักร • รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลประวัติเครื่องจักร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักร • รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบ 🔸Foreman/ช่างเทคนิคงานก่อสร้าง • ควบคุมงานแรงงาน และผู้รับเหมางานซ่อมด้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงาน refractory ในพื้นที่โรงงาน ให้เป็นไปตาม WI มาตรฐานงานซ่อมบำรุงและงานซ่อม Refractory ที่บริษัทกำหนด • ใช้โปรแกรม Zoom ตรวจรับอุปกรณ์วัสดุงานก่อสร้าง เพื่อความถูกต้องของสินค้าที่จะนำมาใช้ในการทำงาน • ดูแล และรักษาความปลอดภัย/ความสะอาด บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 🔸ช่างเชื่อม • เชื่อมชิ้นงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา • ร่วมวางแผนงานซ่อมบำรุงกับทีมงาน และพื้นที่ต่าง ๆ เวลาและคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามแผน • ซ่อมบำรุงงานเชื่อม ให้เป็นไปตามแผน เมื่อพบอุปสรรค ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข • ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือของแผนกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ • ควบคุมคุณภาพงานเชื่อม และการทดสอบร่วมกับทีมตรวจสอบ • หาทางพัฒนาทักษะความชำนาญงานเชื่อมอย่างต่อเนื่อง 🔸พนักงานควบคุมเครื่องจักร/Control Operator • ปฏิบัติการควบคุมการผลิตในแผนก โดยการควบคุมตามข้อแนะนำในคู่มือการเดินเครื่องจักร • ควบคุมค่าต่าง ๆ ที่อ่านได้จาก trend และเปรียบเทียบกับ set point และมีการปรับแต่งค่าที่แสดงให้ใกล้เคียงหรืออยู่ใน set point • ทำการตรวจสอบเครื่องจักรตามคู่มือ เพื่อให้สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่อง • ดำเนินการแก้ไขเครื่องจักรได้ทันท่วงที โดยวิธีการที่ถูกต้อง เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือน ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต • รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตหรือเกิดการหยุดของเครื่องจักรและระบบควบคุม • จดบันทึกเกี่ยวกับข้อมูลในกระบวนการผลิต, ค่าต่าง ๆ ที่ควบคุมการผลิต, การแสดงค่าของเครื่องมือวัดลงในเอกสารตามที่กำหนด • ติดต่อประสานงานกับช่างซ่อมบำรุง และพนักงานควบคุมการผลิตในกรณีที่มีงานซ่อม
Qualifications
  1. เพศ : ชาย
  2. อายุ : ไม่เกิน 25 ปี
  3. วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
  4. สาขา : ช่างทุกสาขา
  5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  6. สามารถทำงานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้
  7. สามารถทำงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้
  8. พื้นที่การทำงานสขาอื่น ๆ : จ.นครราชสีมา / จ.ลพบุรี
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครทาง Email
Contacts
คุณนริต้า โนนน้อย
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
Tel. : 085-835-5087
Email : doubleaco_152@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Tha Tum Si Maha Phot Prachin Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company