Apr 2, 2020

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(Safety Officer)

pin locationLocation
pin location

Sam Phran, Nakhon Pathom

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1. วางแผน ควบคุม ดูแล และกำกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
 • 2. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • 3. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
 • 4. ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน
 • 5. แนะนำให้ความรู้ ฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย
 • 6. ตรวจสอบ สอบสวน วิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยเนื่องจากการทำงานอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • 7. รวบรวมข้อมูล สถิติ จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย เช่น แสง เสียง ความร้อน
 • 8. จัดทำรายงานประจำเดือน (คปอ) และรายงานประจำ 3 เดือน จป.(ว), สอ.1 เพื่อรายงานสถานะความปลอดภัยตามกฎหมาย
 • 9. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกงานราชการ
 • 10. จัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟ และฝึกซ้อมดับเพลิง
 • 11. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลปฏิบัติงาน
 • 12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย หรือมี Certificate จป.วิชาชีพ
 3. มีใบ Certificate จป. วิชาชีพ
 4. มีความรู้ในด้านกฎหมายความปลอดภัย
 5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การฝึกสอน และอบรมที่ดี
 6. มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
How to apply
 • สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานมาที่ฝ่ายบุคคล
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
42/2 หมู่ 2 ซอยเทศบาล 9
Aom Yai Sam Phran Nakhon Pathom 73160
Email : thaihouse_25@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-420-3439
Location
Aom Yai Sam Phran Nakhon Pathom
Directions
 • รถเมล์สาย 84 อ้อมใหญ่-คลองสาน รถเมล์สาย 157 อ้อมใหญ่หมอชิต รถตู้ อนุสาวรีย์-อ้อมใหญ่
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.