JobThai
Jan 28, 2022

หัวหน้างานขนส่ง (สิงหนคร สงขลา)

pin locationLocation
pin location

Singhanakhon, Songkhla

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 *ผู้ชาย
Apply
Job Descriptions
1. รับผิดชอบในการจัดส่งรถที่มีสภาพพร้อมใช้งาน เข้ารับงานตามที่กำหนด 2. บริหาร และจัดการชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถให้สอดคล้องกับนโยบายเรื่องเวลาทำงานของพนักงานขับรถ 3. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถผ่านกล้องวงจรปิดในรถ (CCTV Monitoring) ไม่น้อยกว่า KPI ที่บริษัทกำหนด 4. ควบคุมการจัดส่งทางรถยนต์ ของพนักงานขับรถให้เป็นไปตามแผนการเดินทางที่กำหนด - ตรวจสอบ GPS ตลอดการเดินทางโดยใช้ Real Time GPS - ควบคุมให้พนักงานขับรถขับในเส้นทางที่กำหนด และจอดรถตามจุดจอด หรือจุดพักรถที่กำหนด 5. แก้ไขปัญหาการเดินทางทันทีที่พบว่าการจัดส่งไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เช่น - การบริหารจัดการความล่าช้า และส่งรายงานให้แผนกจัดส่งทุกวัน - การแจ้งแผนกจัดส่งเพื่อขอเปลี่ยนแผนงาน เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดได้ 6. ควบคุม และสื่อสารแผนการเดินทาง หรือจุดอันตรายใหม่กับพนักงานขับรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง 7. จัดการการทำงานให้เกิดความปลอดภัย พร้อมเป็นผู้นำในการดำเนินการในการจัดกิจกรรมส่งเสริม และควบคุมให้เกิดความปลอดภัย เช่น การประชุมความปลอดภัย การเขียนรายงานจุดอันตราย หรือความไม่ปลอดภัย การดำเนินงานตามโครงการต่างๆ 8. จัดการนำรถเข้าทำการซ่อมบำรุง (PM) ตามแผนที่กำหนด 9. ทบทวนผลการดำเนินงานขนส่ง และจัดทำรายงานประสิทธิภาพขนส่ง (KPI Report) ทุกเดือน พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข 10. นำเสนอปัญหาการทำงานที่ไม่เป็นไปตามกฏระเบียบให้ผู้จัดการพิจารณา 11. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย *วันทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
Qualifications
  1. เพศ ชาย
  2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ด้านการจัดการหรือเทียบเท่าในอุตสาหกรรมขนส่ง หรือบริหารงานขนส่งวัตถุอันตราย
  5. กระตือรือร้น มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  6. มีความชำนาญด้านการบริหารจัดงานขนส่ง
  7. บุคลิกภาพดีมุ่งเอาใจใส่ลูกค้า, น่าเชื่อถือ, ชอบงานที่กำหนดบทบาทและกฎเกณฑ์ไว้ชัดเจน, ทำงานเป็นทีมได้
  8. สามารถทำงานกับคนกลุ่มมากโดยเฉพาะพนักงานขับรถได้
  9. สามารถแสดงความเห็น ตอบคำถามได้อย่างชัดเจน และสามารถสอนงานได้
  10. สามารถเข้ากะกลางคืนได้
How to apply
- สมัครด้วยตนเอง - สมัครผ่านอีเมล - สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email
Contacts
คุณธนิตดา อินทริง
SC Group / SC Carrier Co.,Ltd.
เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถนนเดอะพาร์คแลนด์
Bang Na Nuea Bang Na Bangkok 10260
Tel. : 092-246-0584 (คุณธนิตดา), 084-555-8102 (คุณอิทธิพร)
Email : scgroup_04@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-577-4593
Location
Singhanakhon Songkhla
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company