รับสมัครด่วน
Dec 1, 2021

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

pin locationLocation
pin location

Klaeng, Rayong

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯหรือตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.รับวางบิล พร้อมตรวจสอบเอกสารประกอบการวางบิลที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง 2.จัดเตรียม จัดทำเอกสารการเพื่อทำจ่ายแต่ละงวด พร้อมสรุปยอดการจ่ายชำระ 3.รวบรวม บันทึกเอกสารจ่ายเงินสดประจำวัน พร้อมสรุปรายงานสถานะเงินสดประจำวัน 4.จัดเตรียม รวบรวม ดูแล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระทั้งหมด 5.ติดต่อประสานงานกับธนาคารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระ 6.บันทึกรายการจ่ายชำระ และรายการที่เกี่ยวข้องลงบนระบบ ERP ของบริษัทฯ พร้อมจัดเก็บเอกสารและข้อมูลให้เรียบร้อย 7.ดูแล รับผิดชอบ จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 8.ดูแล รับผิดชอบ จัดทำรายงานกระทบยอดเงินสด/เงินฝากธนาคาร และรายการที่เกี่ยวข้อง 9.หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศหญิง/ชาย
  2. อายุ 21 ปีขึ้นไป
  3. ประกาศณียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขาบัญชี
  4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักบัญชี/การเงิน
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ (Microsoft office)
How to apply
- สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
99/9 หมู่ 7
Huai Yang Klaeng Rayong 21110
Tel. : 038-928-188 ต่อ 5101, 4100
Email : mdf_06@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-928-189
Location
มีหอพักพนักงงาน
Huai Yang Klaeng Rayong
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.